Zasiłek opiekuńczy za sprawowanie opieki nad dzieckiem od 8 do 14 roku życia

|
Grupa Doradcza KDRC

Zasiłek opiekuńczy w przypadku sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem od 8 do 14 roku życia w sytuacji zamknięcia placówek szkolnych

  •  przysługuje zasiłek opiekuńczy na dotychczasowych zasadach. Warunkiem wystąpienia do ZUS o wypłatę zasiłku jest uzyskanie zwolnienia lekarskiego i złożenie wniosku do pracodawcy lub bezpośrednio do ZUS.

Rodzic ma prawo do zasiłku opieki pod warunkiem, że nie ma innego członka rodziny, który w okresie zamknięcia placówki szkolnej może sprawować opiekę nad dzieckiem.

Forma zatrudnienia a prawo do zasiłku opieki nad dzieckiem

Warunkiem skorzystania z zasiłku jest konieczność podlegania ubezpieczeniu chorobowemu. W przypadku:

  • osób zatrudnionych w ramach umowy o pracę wszyscy pracownicy są zgłoszeni obowiązkowo do ubezpieczenia chorobowego, zatem Ci pracownicy maja prawo do zasiłku opieki
  • osób zatrudnionych w ramach umowy zlecenia i indywidualnych działalności gospodarczych – osoby te podlegają ubezpieczeniu chorobowemu na zasadzie dobrowolności i o ile zostali zgłoszeni dobrowolnie do ubezpieczenia chorobowego będą również mogli skorzystać z zasiłku opieki nad dzieckiem do lat 14.

Limit dni zasiłku opieki nad dzieckiem do lat 14 wynosi:

  • 60 dni w  ciągu roku kalendarzowego.