Nasze usługi

Nasze usługi

Wykorzystując nasze zasoby i bazę współpracujących specjalistów pomagamy naszym Klientom we wszystkich aspektach działalności związanych z prawem podatkowym.

Wykorzystując nasze zasoby i bazę współpracujących specjalistów pomagamy naszym Klientom we wszystkich aspektach działalności związanych z prawem podatkowym.

Doradztwo podatkowe

Zapewniamy kompleksowe usługi w obszarze polskiego i międzynarodowego prawa
podatkowego. Chronimy naszych Klientów i optymalizujemy funkcjonowanie firm w oparciu
o aktualne regulacje prawa podatkowego.

Księgowość

Outsourcing księgowości, jak i pełne wsparcie działów księgowych w firmach, a także nadzór
doradcy podatkowego, który pozwala zachować kontrolę nad księgowością w siedzibie firmy.
Nasze usługi zapewniają prawidłowe rozliczanie z US i spełniają wszelki wymogi regulowane
przez prawo Polskie i Międzynarodowe.

Kadry i płace

Outsourcing kadr i płac,
obejmujący każdy aspekt związany
z zatrudnieniem. Zapewniamy
prawidłowe i terminowe naliczanie
wynagrodzeń oraz prowadzenie
dokumentacji pracowniczej
w oparciu o regulacje prawa
podatkowego.

System zarządzania jakością

Wdrażamy systemy zarządzania jakością, bezpieczeństwem informacji i usługami
informatycznymi zgodnymi z międzynarodowymi normami ISO.

Opodatkowanie miedzynarodowe

Jako strategiczny partner międzynarodowej grupy kancelarii prawno-podatkowych
i audytorskich GOBBS oferujemy kompleksowe wsparcie firm i transakcji na terenie
Unii Europejskiej oraz w wybranych rejonach świata.

Audyt

Kontrola i ocena procesów w przedsiębiorstwie jako kluczowa podstawa dla efektywnego
zarządzania w firmie. Nasze procedury pozwalają skutecznie zidentyfikować potencjalne
problemy i ryzyka w firmach.

Sukcesja biznesu

Profesjonalne przeprowadzanie procesu sukcesji
oraz wsparcie w zastosowaniu rozwiązań prawnych
i podatkowych pozwalających na bezpieczną zmianę
pokoleniową w przedsiębiorstwie pod nadzorem
licencjonowanego zarządcy sukcesyjnego.

Coaching i mentoring

Wspieramy w rozwoju i realizacji celów. Wykorzystując narzędzia coachingowe pomagamy
w odnajdywaniu wewnętrznych zasobów potrzebnych do wyznaczania i wdrażania planów
działań. Efektywne wykorzystanie potencjału przynosi wymierne korzyści w każdej dziedzinie
życia zawodowego jak również prywatnego.

Systemy IT

Oferujemy funkcjonalne i dopasowane do indywidualnych potrzeb firmy rozwiązania IT.
Wdrażamy dedykowane programy do obsługi księgowej, kadrowej, a także szeroką gamę
systemów do zarządzania relacjami z Klientami, usługami, produkcją i logistyką.

Doradztwo
podatkowe

Zapewniamy kompleksowe usługi w obszarze polskiego i międzynarodowego prawa
podatkowego. Chronimy naszych Klientów i optymalizujemy funkcjonowanie firm w oparciu
o aktualne regulacje prawa podatkowego.

• stosowanie interpretacji przepisów i prawa podatkowego
• wykorzystanie ulg i zwolnień podatkowych
• zakładanie i likwidacja przedsiębiorstw
• optymalizacja podatkowa
• audyt podatkowy
• wsparcie podczas kontroli i postępowań podatkowych
• reprezentacja przed organami kontroli skarbowej i sądami administracyjnymi

Księgowość

Outsourcing księgowości, jak i pełne wsparcie działów księgowych w firmach, a także nadzór
doradcy podatkowego, który pozwala zachować kontrolę nad księgowością w siedzibie firmy.
Nasze usługi zapewniają prawidłowe rozliczanie z US i spełniają wszelki wymogi regulowane
przez prawo Polskie i Międzynarodowe.

• pełna rachunkowość
• podatkowa księga przychodów i rozchodów
• ryczałt ewidencjonowany
• ewidencja vat
• sprawozdania i raporty dla zewnętrznych instytucji
• nadzór księgowy
• rachunkowość zarządcza

Kadry i płace

Outsourcing kadr i płac, obejmujący każdy aspekt związany
z zatrudnieniem. Zapewniamy prawidłowe i terminowe naliczanie wynagrodzeń oraz prowadzenie
dokumentacji pracowniczej w oparciu o regulacje prawa podatkowego.

• umowy o pracę
• umowy cywilno-prawne
• zatrudnianie cudzoziemców
• rozliczanie kierowców
• oddelegowanie pracowników
z zagranicy
• leasing pracowniczy
• akta osobowe
• wynagrodzenia i delegacje
• deklaracje ZUS, US, PFRON
• sprawozdania GUS
• doradztwo w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

System zarządzania jakością

Wdrażamy systemy zarządzania jakością, bezpieczeństwem informacji i usługami informatycznymi zgodnymi z międzynarodowymi normami ISO.

• system zarządzania jakością ISO 9000
• system zarządzania jakością ISO 20000
• system zarządzania jakością ISO 27000
• autorskie procedury zarządzania jakością

Opodatkowanie miedzynarodowe

Jako strategiczny partner międzynarodowej grupy kancelarii prawno-podatkowych i audytorskich GOBBS oferujemy kompleksowe wsparcie firm i transakcji na terenie Unii Europejskiej oraz w wybranych rejonach świata.

 

• wsparcie prawno-podatkowe dla importerów i eksporterów
• obsługa księgowa transakcji międzynarodowych
• audyt na terenie Polski oraz wybranych krajów europejskich
• consulting i doradztwo podatkowe
• badanie sprawozdań finansowych w wybranych regionach świata
• wsparcie informatyczne międzynarodowej transmisji danych księgowych
• rozliczanie dochodów z zagranicy

AUDYT

Kontrola i ocena procesów w przedsiębiorstwie jako kluczowa podstawa dla efektywnego zarządzania w firmie. Nasze procedury pozwalają skutecznie zidentyfikować potencjalne problemy i ryzyka w firmach. 

Przeprowadzamy:

• audyt procesów księgowych, podatkowych, prawnych,
organizacyjnych i informatycznych
• przeglądy ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych
• sporządzanie sprawozdań finansowych
• kontrola projektów współfinansowanych przez UE
• due dilligence

Sukcesja biznesu

Profesjonalne przeprowadzanie procesu sukcesji oraz wsparcie w zastosowaniu rozwiązań prawnych
i podatkowych pozwalających na bezpieczną zmianę pokoleniową w przedsiębiorstwie pod nadzorem licencjonowanego zarządcy sukcesyjnego.

• strategie rozwoju
• optymalizacja struktur firm rodzinnych
• planowanie sukcesji
• zabezpieczenia spadkowe

Coaching

Wspieramy w rozwoju i realizacji celów. Wykorzystując narzędzia coachingowe pomagamy w odnajdywaniu wewnętrznych zasobów potrzebnych do wyznaczania
i wdrażania planów działań. Efektywne wykorzystanie potencjału przynosi wymierne korzyści w każdej dziedzinie
życia zawodowego jak również prywatnego.

• wsparcie procesów HR
• badanie stylów myślenia i działania FRIS®
• indywidualne sesje coachingowe
• spotkania i programy mentoringowe

Systemy IT

Oferujemy funkcjonalne i dopasowane do indywidualnych potrzeb firmy rozwiązania IT.
Wdrażamy dedykowane programy do obsługi księgowej, kadrowej, a także szeroką gamę systemów do zarządzania relacjami z Klientami, usługami, produkcją i logistyką.

• oprogramowania księgowe
• kompletne systemy ERP, CRM i RCP
• aplikacje mobilne dla przedstawicieli handlowych
• aplikacje mobilne do zarządzania magazynem
• programy do obsługi sklepów i hurtowni internetowych
• urządzenia fiskalne
• indywidualna konfiguracja programów
• integracja systemów IT
• zastosowanie AI w księgowości

Masz pytania do oferty?

Skontaktuj się z nami