Przedsiębiorcy w obliczu Brexitu

|
Grupa Doradcza KDRC

30 marca 2019 r. Wielka Brytania przestanie być członkiem Unii Europejskiej. Zwłaszcza przedsiębiorcy powinni przygotować się do Brexitu.

Wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej istotnie wpłynie na warunki prowadzenia działalności gospodarczej zarówno w UK, jak i w UE. Proces toczących się negocjacji powinni śledzić w szczególności przedsiębiorcy zaangażowani bezpośrednio na brytyjskim rynku (importerzy i eksporterzy), ale i podmioty uczestniczące w międzynarodowych łańcuchach dostaw powiązanych z rynkiem brytyjskim.

Pomimo wysiłków negocjacyjnych podejmowanych na rzecz wypracowania porozumienia w sprawie uporządkowanego wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii oraz dyskusji na temat ram przyszłych stosunków z tym państwem, nie wiadomo, czy jakieś porozumienie zostanie osiągnięte.

Każdy przedsiębiorca eksportujący i importujący z jednolitego rynku jest realnie narażony na konsekwencje Brexitu.

W zależności od opinii Komisji Europejskiej w zakresie możliwości działań państw członkowskich na poziomie narodowym, także polski rząd rozważa i analizuje możliwość oraz skalę podjęcia krajowych działań legislacyjnych, m.in.: wprowadzenie przepisów przejściowych umożliwiających brytyjskim przedsiębiorcom kontynuację prowadzenia działalności gospodarczej i usług w Polsce.

Możliwe zagrożenia dla przedsiębiorców w wariancie twardego Brexitu:

 • cła na większość towarów na poziomie stawek obowiązujących dla państw trzecich,
 • zapłata VAT od importu towarów na granicy (co do zasady),
 • zmiana zasad poboru akcyzy,
 • kontrole graniczne, celne, fitosanitarne, weterynaryjne itp. – długotrwałe i wnikliwe,
 • utrudnienia w eksporcie zwierząt i towarów pochodzenia zwierzęcego w sytuacji wystąpienia chorób zwierząt – w przypadku nieuznawania przez UK regionalizacji,
 • koszty związane do dostosowaniem do nowych, brytyjskich standardów technicznych, norm sanitarnych, fitosanitarnych,
 • wydłużenie terminów dostaw ze względu na przywrócenie kontroli granicznych i kolejki na granicy, co utrudni realizację dostaw typu just in time (zakłócenia transportowo-logistyczne),
 • utrudnienia w świadczeniu usług na terytorium UK – w szczególności usług transgranicznych,
 • nieobowiązywanie zasady państwa pochodzenia – świadczenie usługi na podstawie przepisów UK,
 • ograniczenia czasowe pobytu, możliwa potrzebauzyskania zezwolenia na wykonanie usług za pośrednictwem pracowników delegowanych do Wielkiej Brytanii,
 • konieczność posiadania zezwoleń umożliwiających transport drogowy,
 • utrata prawa do kabotażu na terenie Wielkiej Brytanii,
 • problem sektora transportowego – bezpośredni wpływ na eksport, jak i branżę transportu drogowego w Polsce,
 • utrudnienia w dostępie do finansowania i w inwestowaniu – ze względu na ograniczenie swobody przepływu kapitału,
 • brak możliwości stosowania preferencyjnych przepisów dotyczących opodatkowania dywidend, odsetek lub należności licencyjnych obowiązujących w ramach UE,
 • ograniczenie możliwości transferu danych osobowych do UK,
 • osłabienie/zerwanie łańcuchów dostaw, problemy sektorów: maszynowego (części), samochodowego, meblarskiego, drzewnego, spożywczego (np. eksport drobiu),
 • konieczność dostosowania się firm w sytuacji ciągłej niepewności co do przyszłości procesu.