Podatkowy restart dla firm

|
Grupa Doradcza KDRC

Poza opisanymi w poprzednim numerze propozycjami zmiany kwoty wolnej od PIT i zasad opodatkowania tym podatkiem, a także obciążenia składką zdrowotną, w ramach „Polskiego Ładu” rząd planuje przyznanie nowych ulg podatkowych dla firm.

ULGI NA INNOWACJE

Od 2022 r. w Polsce ma działać kompleksowy system ulg podatkowych – działających równocześnie, na każdym etapie procesu produkcyjnego:

 • ulga B+R i IP Box razem. Ulga na działalność badawczo – rozwojową (B+R) oraz IP Box działają i są znane polskim przedsiębiorcom. Od stycznia będą oni mogli korzystać z nich równocześnie, w ramach tego samego procesu produkcyjnego. To zmiana w stosunku do tego, co jest teraz.
 • ulga na prototyp. Podatkowo pomoże ona twórcom w przekuciu pomysłu w praktyczne rozwiązanie. Pozwoli taniej wytworzyć prototyp, a następnie wdrożyć wynalazek do produkcji. Będzie z niej mogła skorzystać każda firma, która opracuje nowy produkt, dotąd niefunkcjonujący na rynku. Ulgę będzie można zastosować nie tylko na projekty takie jak konstrukcja hybrydowego pociągu, ale też na produkt innowacyjny w skali firmy, niewystępujący dotąd na rynku, który będzie rozwijał ofertę firmy i pozwoli jej zdobywać nowe rynki. Z tytułu ulgi na prototyp firmy zyskają możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania dodatkowych 30% wydatków poniesionych na jego wytworzenie (nie więcej jednak niż 10% dochodu). Przepisy będą zawierały precyzyjną listę wydatków, które będą mogły być uznane za przydatne do opracowania (produkcji próbnej) prototypu i wprowadzenia go na rynek.
 • ulga na zatrudnienie innowacyjnych pracowników. Z tej ulgi będą mogły skorzystać firmy, które prowadzą działalność badawczo-rozwojową i zatrudniają pracowników do jej wykonywania. Dzięki uldze firmy – inwestujące np. w badaczy, programistów, wynalazców, konstruktorów, inżynierów bądź farmaceutów – będą mogły zaproponować im wyższe wynagrodzenie. Przedsiębiorcy, którzy korzystają z ulgi na wsparcie innowacyjnych pracowników i są płatnikami, będą mogli zmniejszyć zaliczki na podatek dochodowy potrącane od dochodów (przychodów) ze stosunku pracy lub umów cywilnoprawnych uzyskiwanych przez innowacyjnych pracowników.
 • ulga na robotyzację. Ulga na robotyzację przemysłową jest skierowana do firm, które chcą usprawnić produkcję przez zastosowanie robotów przemysłowych. Wsparcie podatkowe polega na możliwości odliczenia od dochodu dodatkowych 50% kosztów zakupu robota, a także wydatków związanych z jego instalacją, zakupem potrzebnego do jego działania oprogramowania oraz odpowiednim przeszkoleniem pracowników. Każda złotówka wydana na robotyzację produkcji będzie mogła zostać zaliczona w 150% do kosztów uzyskania przychodu. Z ulgi będzie mogła skorzystać firma, która zakupi i zainstaluje robota przemysłowego, tj. maszynę naśladującą ruch ręki człowieka, wykonującą ruch w kilku osiach, programowaną.

  ULGI NA EKSPANSJĘ BIZNESU I ROZWÓJ FIRM

  Elementami tego pakietu będą:

 • ulga IPO, czyli na pierwszą publiczną ofertę sprzedaży akcji, wraz z ulgą na inwestycje w giełdowych debiutantów, wspierającą długoterminowe lokowanie kapitału na rynku publicznym. Ulga dla emitenta umożliwi:

  • uwzględnienie w rachunku podatkowym 150% wydatków bezpośrednio związanych z wejściem na giełdę (na przygotowanie prospektu emisyjnego, opłaty notarialne, sądowe, skarbowe i giełdowe oraz na opracowanie i publikację ogłoszeń wymaganych prawem);

  • odliczenie dodatkowych 50% wydatków na usługi doradcze, prawne i finansowe, bezpośrednio związane z emisją (max. 50 tys. zł bez VAT).

  Ulga dla inwestora indywidualnego ma polegać na zniesieniu obowiązku zapłaty podatku od zysku ze sprzedaży akcji kupionych w ramach IPO, pod warunkiem zachowania ich przez okres 3 lat.
 • ulga Venture Capital. W ramach tego rozwiązania, inwestor już na wejściu odliczy część kwoty inwestycji od swojego dochodu. Poprzez ulgę podatkową dla inwestujących za pośrednictwem funduszy Venture Capital, które lokują kapitał w innowacyjne przedsiębiorstwa, część ryzyka związanego z inwestycjami w nowatorskie firmy weźmie na siebie państwo.

 • ulga konsolidacyjna. Ulga na konsolidacje (fuzje) firm: będzie adresowana do podatników, którzy chcą np. ratować firmę w kiepskiej kondycji finansowej poprzez jej przejęcie; będzie działała podobnie jak ulga B+R; wydatki związane z przejęciem innej spółki, które są kosztem uzyskania przychodu, będą też odliczane od dochodu; ma dotyczyć wydatków poniesionych bezpośrednio na nabycie udziałów w spółce kapitałowej (na obsługę prawną, wycenę, sporządzenie planów połączenia, audyt, podatki itp.). Podatnik, oprócz zaliczenia wydatków związanych z przejęciem innej spółki do kosztów uzyskania przychodów, będzie mógł też w ramach ulgi kolejny raz odliczyć ich równowartość od podstawy opodatkowania. Na każdą złotówkę wydaną na konsolidację, dochód do opodatkowania zmniejszy się więc o 2 zł.

 • ulga na ekspansję na nowe rynki zbytu. Dotyczy wydatków poniesionych w celu zwiększenia sprzedaży produktów (uczestnictwo w targach, działania promocyjne, przygotowanie koniecznej dokumentacji). Wydatki na ekspansję biznesu będą mogły zostać odliczone 2 razy – raz jako koszty uzyskania przychodów, drugi raz w ramach ulgi i to aż do kwoty 1 mln zł.

 • zmodyfikowany estoński CIT. Znikną 3 z 5 warunków wejścia w ten system. W przypadku małego podatnika efektywne opodatkowanie PIT i CIT wynosić będzie zawsze 20%, bez względu na wolumen inwestycji. Dla dużych podatników obniżone efektywne opodatkowanie w wysokości 25% dotyczyć będzie nie tylko okresu po wyjściu z estońskiego CIT, jak dotąd, ale także okresu pozostawania w estońskim CIT.

 • grupy VAT. Grupa VAT to korzystne uproszczenie rozliczeń pomiędzy powiązanymi podmiotami. Jej założenie to jeden zbiorczy JPK_VAT zamiast oddzielnych JPK_VAT składanych przez poszczególne spółki, brak faktur wewnątrz grupy i ekonomiczna neutralność obrotów. W fazie pilotażowej założenia grupy VAT oparte będą na rozwiązaniach znanych przedsiębiorcom z podatkowej grupy kapitałowej funkcjonującej na gruncie CIT.