Odpłatne zbycie nieruchomości

|
Grupa Doradcza KDRC

Czy zwolniony z opodatkowania będzie dochód uzyskany w 2018 r. ze sprzedaży mieszkania nabytego w 2016 r., wchodzącego do majątku odrębnego podatnika, jeśli podatnik cały przychód ze sprzedaży mieszkania przeznaczy na zakup nowego mieszkania do majątku wspólnego małżonków?

Wydatkowanie przychodu uzyskanego ze sprzedaży mieszkania, które wchodziło do majątku odrębnego podatnika, na zakup innego mieszkania w ramach wspólnoty majątkowej małżeńskiej, jest wydatkiem na własne cele mieszkaniowe w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, co powoduje, że dochód w całości może być zwolniony z opodatkowania. – Tak wynika z art. 21 ust. 1 pkt 131 i ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2032 ze zm).