Limity podatkowe na 2019 r.

|
Grupa Doradcza KDRC

Na podstawie kursu euro na pierwszy dzień roboczy października 2018 r. ustala się wiele limitów istotnych dla prowadzących działalność gospodarczą na kolejny rok.

Rodzaj limitu

Limit w euro

Limit w zł
2018 r.2019 r.

Limit przychodów uprawniający do ryczałtuod przychodów ewidencjonowanych (dla kontynuujących działalność)

250.000 euro

1.078.425 zł

1.069.875 zł*

Limit przychodów uprawniający do opłacania ryczałtu kwartalnie

25.000 euro

107.842,50 zł

106 987,50 zł*

Kwota przychodów netto zobowiązująca do zaprowadzenia ksiąg rachunkowych przez osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych i spółki partnerskie

2.000.000 euro

8.627.400 zł

8 559 000 zł*

Maksymalna łączna wartość odpisów amortyza- cyjnych w roku w ramach amortyzacji jednorazowej

50.000 euro

216.000 zł

214.000 zł*

Wartość przedsiębiorstwa albo składników majątku tego przedsiębiorstwa wniesionego przez osoby fizyczne na poczet kapitału podmiotu nowo przez nie utworzonego, której przekroczenie wyłącza stosowanie jednorazowej amortyzacji przez podmioty rozpoczynające działalność (CIT)

10.000 euro

43.000 zł

43.000 zł*

Mały podatnik w VAT i podatku dochodowym**

1.200.000 euro

5.176.000 zł

5.135.000 zł*

Mały podatnik w VAT – podatnik prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami inwestycyjnymi, będący agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu

45.000 euro

194.000 zł

193.000 zł

Wartość sprzedaży uprawniająca do zwolnienia z VAT

200.000 zł

200.000 zł

Wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia to- warów uprawniająca do zwolnienia z VAT

50.000 zł

50.000 zł

* Zgodnie z tabelą kursów średnich NBP nr 190/A/NBP/2018 średni kurs euro na dzień 1 października 2018 r. wyniósł 4,2795 zł. Niektóre ww. przeliczenia dokonywane są w zaokrągleniu do 1.000 zł.

** Przykładowo status małego podatnika uprawnia w zakresie podatku dochodowego do jednora- zowej amortyzacji i rozliczeń kwartalnych. Rządowy projekt przewiduje jednak podwyższenie do 2 mln euro progu rocznej wartości sprzedaży dla zachowania statusu małego podatnika w PIT i CIT.