Obniżka PIT!

|
Grupa Doradcza KDRC

Kogo obejmie niższy podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) od października br.?

Obniżeniu stawki podatku PIT z 18 do 17% będzie towarzyszyć obniżenie kosztów pracy przez co najmniej dwukrotne podniesienie kosztów uzyskania przychodów dla pracowników.

Nowa skala podatkowa:

Podstawa obliczenia podatkuPodatek wynosi
ponaddo 
 85,528 zł17%minus kwota zmniejszająca podatek (bez zmian od 8 000 zł do 0 zł
85,528 zł 14,539 zł 76 gr +32% nadwyżki ponad 85,528 zł

Koszty po zmianach wyniosą: 

 • 250 zł miesięczne (jednoetatowcy) obecnie 111,25 zł,

 • 300 zł miesięczne (jednoetatowcy, dojeżdżający) obecnie 139,06 zł,

 • 3 000 zł roczne (jednoetatowcy) obecnie 1 335,00 zł,

 • 3 600 zł roczne (jednoetatowcy, dojeżdżający) obecnie 1 668,72 zł,

 • 4 500 zł roczne (wieloetatowcy) obecnie 2 002,05 zł,

 • 5 400 zł roczne (wieloetatowcy, dojeżdżający) obecnie 2 502,56 zł.

Dzięki zmniejszeniu stawki PIT i dodatkowo ponad dwukrotnemu podwyższeniu kosztów uzyskania przychodów, nastąpi obniżenie kosztów pracy pracowników. Reformastanowi ważny krok w kierunku zmniejszenia klina podatkowego, czyli zmniejszenia łącznej kwoty podatków i składek. Przy niezmienionej pensji brutto na konta pracowników trafią więc wyższe wynagrodzenia netto, czyli „do ręki”.

Obniżenie podatku dochodowego z 18 do 17% dla wszystkich podatników oraz dodatkowe zmniejszenie PIT dla osób pracujących przez ponad 2-krotne podniesienie kosztów uzyskania przychodów – takie zmiany przewiduje rządowy projekt nowelizacji.

Przykładowo roczny zysk podatnika, który zarabia 2 250 zł (minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 r.), wyniesie 472 zł. Natomiast przy zarobkach 4 765 zł (przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej prognozowane na 2019 r.), będzie to rocznie 732 zł.

Kto skorzysta na niższym PIT?

Nowe rozwiązania oznaczają korzyść dla ponad 25 mln podatników. Z nowych rozwiązań skorzysta ponad 25 milionów Polaków, zarówno pracujących na etacie, wykonujących dzieło czy zlecenie, prowadzących działalność gospodarczą, jak też emerytów i rencistów.

Obniżka PIT będzie bowiem dotyczyć przychodów rozliczanych według skali podatkowej, a więc uzyskiwanych m.in.:

 • ze stosunku pracy,
 • z działalności wykonywanej osobiście (umowy o dzieło, umowy zlecenia)
 • z działalności gospodarczej osób fizycznych, w tym w formie spółek osobowych,
 • z emerytury i renty,
 • z praw majątkowych.