Nowy obowiązek JPK

|
Grupa Doradcza KDRC

Zgodnie z pierwotnym brzmieniem przepisów,  mikro, mali i średni przedsiębiorcy mieli obowiązek składania nowego JPK od lipca 2020 roku, jednak w związku z pandemią COVID-19 termin ten został przesunięty i obowiązek stosowania nowych plików obejmie okresy rozliczeniowe rozpoczynające się od 1 października 2020 r. dla wszystkich podatników.

Dotychczasowa struktura JPK_VAT zostanie zastąpiona nową strukturą JPK tzw. JPK_V7. W związku z tym, że wraz z nowym JPK zostanie zlikwidowana deklaracja VAT-7 i VAT-7K nowy JPK podzielony został przez ustawodawcę na dwa rodzaje:

  • JPK_V7M – dla przedsiębiorców rozliczających się z VAT miesięcznie,
  • JPK_V7K – dla przedsiębiorców rozliczających się z VAT kwartalnie.

Nowy plik JPK _VAT będzie składany wyłącznie w formie elektronicznej, za pomocą platformy udostępnionej przez Ministerstwo Finansów lub programu do księgowości online. Plik ten będzie wysyłany w terminie właściwym dla złożenia deklaracji VAT.

  • Podatnicy w celu wypełnienia obowiązków związanych z rozliczeniem VAT nie będą musieli składać dwóch dokumentów: pliku JPK_VAT i deklaracji VAT, wyślą tylko jeden plik.
  • Ponadto dodatkowym uproszczeniem będzie eliminacja załączników wymaganych przy składaniu tradycyjnego rozliczenia VAT, tj. VAT-ZZ, VAT-ZD i VAT-ZT, a także dodatkowych wniosków występujących w standardowych deklaracjach –
  • W związku z tym, że informacje zawarte w nowym pliku JPK_VAT mają na celu wykrywać nieprawidłowości w rozliczaniu VAT, muszą być rzetelnie sporządzone – podatników mają zmobilizować przewidziane kary pieniężne (500 zł za każdą nieprawidłowość).Sposobem na uniknięcie sankcji będzie przesłanie, w odpowiednim terminie, korekty ewidencji po otrzymaniu z urzędu skarbowego wezwania zawierającego wykaz uchybień.