Nowa odsłona Tax Free

|
Grupa Doradcza KDRC
Nowa odsłona Tax Free

1 lipca 2021 r. ruszyła rejestracja przedsiębiorców do systemu informatycznego Tax Free na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). System zwrotu VAT podróżnym Tax Free obecnie działa w formie papierowej, od przyszłego roku będzie działał w formie elektronicznej.

Dotychczasowy system Tax Free, przewidujący obieg dokumentów w wersji papierowej, od 1 stycznia zostanie zastąpiony obiegiem elektronicznym i elektronicznymi dokumentami. Stąd też od 1 stycznia 2022 r. wszyscy sprzedawcy uczestniczący w systemie zwrotu VAT podróżnym będą mieli obowiązek wystawiania dokumentów TAX FREE w formie elektronicznej. Według resortu finansów, główne korzyści nowego Tax Free to ułatwienia dla przedsiębiorców i dla podróżnych, wszystkie informacje w jednym miejscu, równe szanse na rynku, wygoda i oszczędność czasu.

Od 1 lipca 2021 r. na PUESC mogą się rejestrować firmy, które będą sprzedawać w systemie Tax Free, po zmianie obsługi dokumentów na formę elektroniczną. Ponadto od lipca przedsiębiorcy mają możliwość dostosowania działalności w zakresie Tax Free do zmian, które wejdą w życie od 1 stycznia 2022 r. Polska jest kolejnym krajem w UE, który wprowadza własny elektroniczny system Tax Free.

Przygotować firmę do obsługi klientów w procedurze Tax Free od 2022 roku powinien sprzedawca, który:

 • prowadzi działalność na terytorium Polski,
 • jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług,
 • prowadzi ewidencję sprzedaży przy pomocy kas rejestrujących online,
 • sprzedaje lub zamierza sprzedawać w procedurze Tax Free.

W celu korzystania z procedury Tax Free od 2022 roku, potrzebna jest rejestracja danych firmy na PUESC – wypełniając odpowiednie formularze na PUESC.

W okresie do 31 grudnia 2021 roku:

 • korzystanie z procedury Tax Free odbywa się wg dotychczasowych zasad – usługi dostępne są na stronie granica.gov.pl,
 • trzeba zarejestrować dane firmy na PUESC w celu korzystania z procedury Tax Free od 1 stycznia 2022 r.,
 • nadal jest obowiązek zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o rozpoczęciu sprzedaży w Tax Free w 2021 r.

Od 1 stycznia 2022 r. rejestracja na PUESC zastąpi obowiązek informowania naczelnika urzędu skarbowego o rozpoczęciu sprzedaży w procedurze Tax Free.

Żeby zarejestrować dane firmy na PUESC w celu korzystania z procedury Tax Free, trzeba uprzednio:

 • zgłosić prowadzenie działalności gospodarczej do CEIDG lub do KRS,
 • zgłosić miejsca sprzedaży do tej ewidencji/rejestru,
 • posiadać w każdym miejscu sprzedaży co najmniej jedną kasę fiskalną online.

Aby się zarejestrować, należy:

 1.  wskazać miejsce lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, w których będzie prowadzona sprzedaż i zwrot podatku w procedurze Tax Free. Sprzedawcy wyświetli się lista miejsc prowadzenia działalności gospodarczej zgłoszonych do CEIDG lub KRS. Wybiera te, w których będzie realizował sprzedaż i zwrot podatku w procedurze Tax Free.
 2. przypisać unikatowe numery kas rejestrujących on-line do miejsca lub miejsc prowadzenia działalności gospodarczej, w których będzie prowadzona sprzedaż w procedurze Tax Free.
 3. wskazać osoby upoważnione w imieniu sprzedawcy (pracowników) do wykonywania czynności w systemie Tax Free i przypisać im konkretne role/ funkcjonalności związane ze sprzedażą i zwrotem podatku (jest to krok nieobowiązkowy). Sprzedawca z listy dostępnych funkcjonalności wybiera te, które będą wykonywane przez pracowników. UWAGA: wcześniej pracownik powinien zarejestrować się, przynajmniej w sposób uproszczony, na platformie PUESC i uzyskać nr IDSISC.
 4. wskazać podmiot, który pośredniczy w zwrocie VAT podróżnym – sprzedawca wskazuje podmiot, z którym zawarł umowę o zwrot podatku. Nie dotyczy to sprzedawców, którzy samodzielnie zwracają podatek podróżnym.

Po zmianach przedsiębiorca po rejestracji na portalu PUESC będzie wskazywał miejsca, w których będzie dokonywał sprzedaży i zwrotu podatku w procedurze Tax Free za pośrednictwem Krajowego Systemu Teleinformatycznego Tax Free. W porównaniu do obecnego systemu przedsiębiorca nie będzie miał obowiązku dołączenia do dokumentu Tax Free paragonu z kasy rejestrującej. Przedsiębiorcy będą wystawiali dokumenty Tax Free w postaci elektronicznej. Poprzez PUESC przekazywane będą one organowi KAS informacje i dokumenty. Zmianom w systemie Tax Free towarzyszy również zmiana znaku graficznego używanego przez sprzedawców do oznaczania punktów, w których sprzedają towary podróżnym niemającym stałego miejsca zamieszkania w UE.

Podmioty pośredniczące w zwrocie podatku VAT, w celu zwrotu tego podatku podróżnym, będą musiały tę operację realizować za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych. Informacja o potwierdzeniu wywozu będzie udostępniona bezpośrednio sprzedawcy lub podmiotowi pośredniczącemu. Podróżny w granicznym oddziale celnym będzie mógł okazać funkcjonariuszowi Służby Celno-Skarbowej wydruk papierowy dokumentu z systemu lub zapis elektroniczny na urządzeniu mobilnym. Wywołany z systemu Tax Free dokument zostanie zidentyfikowany po unikalnym numerze systemowym (UNS). Funkcjonariusz potwierdzi wywóz towaru, generując elektroniczne potwierdzenie wywozu, co zostanie zapisane w systemie Tax Free. Informacja o potwierdzeniu wywozu będzie dostępna sprzedawcy lub podmiotowi pośredniczącemu, który będzie mógł zwrócić podróżnemu zapłacony wcześniej podatek. Połączenie elektronicznej formy potwierdzenia wywozu towarów z elektronicznymi instrumentami potwierdzenia płatności pozwoli na szybkie zwrócenie zapłaconego VAT podróżnemu bezpośrednio na wskazany przez niego rachunek.

MF planuje też wdrożenie mobilnej aplikacji m-Taxfree, która umożliwi podróżnemu bieżące śledzenie statusu wystawionych na jego rzecz dokumentów Tax Free. 

Zmiana zasad w systemie zwrotu podatku VAT podróżnym wiąże się także z wprowadzeniem konieczności stosowania kas online. Jeżeli przedsiębiorca nie wprowadzi kasy online i nie założy konta w systemie informatycznym Tax Free, to od 1 stycznia 2022 r. nie będzie mógł sprzedawać podróżnym towarów w ramach systemu zwrotu podatku VAT.