Nabór wniosków o udzielenie grantu na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw (w tym samozatrudnionych)

|
Grupa Doradcza KDRC

Informujemy, że dnia 17 sierpnia 2020 r. rozpocznie się nabór wniosków o udzielenie grantu na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw (w tym samozatrudnionych).

 • Projekt będzie kierowany do mikro i małych przedsiębiorstw (w tym samozatrudnionych) z terenu województwa zachodniopomorskiego, które w skutek wystąpienia pandemii COVID-19 odnotowały w okresie trzech kolejnych miesięcy (po 29 lutego 2020 r.) spadek przychodów o minimum 50 %, w stosunku do analogicznych trzech miesięcy roku 2019.  
 • Przedsiębiorca będzie mógł się ubiegać się o finansowanie kapitału obrotowego na okres od jednego do trzech miesięcy.
 • Wysokość wsparcia będzie także uzależniona od liczby osób związanych z przedsiębiorcą stosunkiem pracy, w przeliczeniu na pełne etaty, zgodnie z ustawowym czasem pracy. 
 • Minimalne wsparcie [samozatrudniony, dofinansowany przez jeden miesiąc] wyniesie 7 845,11 zł, a maksymalne wsparcie [małe przedsiębiorstwo o maksymalnym zatrudnieniu, dofinansowane przez trzy miesiące] wyniesie 164 747,31 zł.
 • Szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminie udzielania grantów w ramach projektu „Zachodniopomorski Pakiet Grantowy” na stronie www.wup.pl
 • Nabór wniosków w ramach projektu „Zachodniopomorski Pakiet Grantowy” odbywać się będzie wyłącznie w formie elektronicznej;
 • O udzieleniu grantu decydować będzie:
  1. kolejność zgłoszeń;
  2. dostępność środków;
  3. kompletność i terminowość złożonych dokumentów;
  4. pozytywny wynik oceny wniosku – tylko wnioski spełniające wszystkie wymogi mogą otrzymać wsparcie.