Mały ZUS plus

|
Grupa Doradcza KDRC

Około 320 tys. najmniejszych przedsiębiorców od nowego roku będzie mogło skorzystać z tzw. małego ZUS-u plus. Ich składki będą liczone od dochodu i niższe średnio o kilkaset złotych miesięcznie.

To rozwiązanie jest korzystne dla najmniejszych firm, których przychód w 2019 roku zamknie się w kwocie 120 tys. zł, a dochód nie przekroczy ok. 6 tys. zł miesięcznie; szacowany koszt nowych regulacji dla finansów publicznych to ok. 1,3 mld zł rocznie – kwota ta pozostanie w kieszeniach przedsiębiorców; chęć korzystania z małego ZUS-u plus będzie można zgłosić do końca stycznia, a nie, jak dotychczas, w ciągu 7 dniu od 1 stycznia – takie będą efekty ustawy, której projekt MPiT skierowało do konsultacji publicznych. Czas na zgłaszanie uwag mija 4 listopada; dla Rady Dialogu Społecznego jest to 21 dni. Ustawa ma wejść w życie z początkiem przyszłego roku.

Mały ZUS plus obniży składki tym, którzy już obecnie korzystają z małego ZUS-u, a także poszerzy grono przedsiębiorców, którzy będą mogli płacić niższe składki. Dzięki rozszerzeniu małego ZUS-u najmniejsi przedsiębiorcy każdego miesiąca zaoszczędzą średnio po kilkaset złotych. Przykładowo, przedsiębiorca, którego miesięczny przychód w 2019 roku wynosił średnio 7 tys. zł, a dochód – 3 tys. zł, w przyszłym roku będzie płacił na ubezpieczenia społeczne 474 zł miesięcznie plus obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne.

Aby skorzystać z małego ZUS-u plus, oprócz kryterium przychodowego, trzeba będzie też prowadzić działalność w poprzednim roku przez co najmniej przez 60 dni. Poza tym z obniżki składek nie skorzystają przedsiębiorcy, którzy rozliczali się w poprzednim roku w formie karty podatkowej i korzystali ze zwolnienia sprzedaży z VAT.

Oprócz dotychczasowego obowiązku przedkładania przez przedsiębiorcę informacji o rocznym przychodzie z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz o podstawie wymiaru składek, powinien on przekazywać dane dotyczące dochodu oraz form opodatkowania. Te dodatkowe informacje przedsiębiorcy będą składać, jak dotychczas, w imiennym raporcie miesięcznym albo w deklaracji rozliczeniowej. Nie będzie to zatem wymagało wypełniania żadnych dodatkowych nowych formularzy ani druków.

Oprócz tego obniżona składka może być opłacana maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu kolejnych 60 miesięcy prowadzenia działalności.

Nie zmieni się kolejność korzystania z ulg w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne: najpierw „ulga na start”, potem 24 miesiące preferencyjnych składek, a następnie mały ZUS plus.