Cotygodniowy przegląd prasy (18 września 2020)

|
Grupa Doradcza KDRC

Przedstawiamy przegląd aktualnych i najważniejszych informacji dla przedsiębiorców i podatników:

ZMIANY WE WZORACH INFORMACJI I DEKLARACJI- PIT ZA 2020 R.

  • Już od przyszłego roku będą obowiązywać nowe deklaracje podatkowe PIT do rozliczenia  dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2020r.
  • Nowelizacja rozporządzenia określa nowe druki, do których zalicza się nowe wzory formularzy PIT-11, PIT-4R i PIT-8AR.
  • Nowe formy rozliczeń mają być dopasowane do wcześniej wprowadzonych zmian związanych z koronawirusem, a ich celem jest umożliwienie uiszczenia późniejszej wpłaty zaliczek od pensji pracowniczych przez niektórych płatników PIT.

 

UWAGA – ZMIANY W UMOWACH ZLECENIA – W PLANACH RZĄDU ICH PEŁNE OSKŁADKOWANIE

  • Jak wynika z zapowiedzi rządu, przedsiębiorcy już od 1 stycznia 2021 r. mogą zapłacić wyższe składki od wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia.
  • Wyższe składki nie będą jednak dotyczyć tylko tych pracowników, którzy pracują na co najmniej dwóch umowach zlecenia, albo łączą pracę na podstawie umowy zlecenia z umową o pracę, czy też z prowadzoną działalnością gospodarczą.

 

WYRÓWNANIE ŚWIADCZEŃ OBNIŻONYCH USTAWĄ COVIDOWĄ

  • Zgodnie z projektem ustawy nowelizującej specustawę covidową, przygotowaną przez senat w porozumieniu z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, osoby, które otrzymały niższe zasiłki chorobowe, macierzyńskie, na skutek obniżenia wynagrodzeń, będą mogły otrzymać ich wyrównanie.

 

CZY SPÓŁKA KOMANDYTOWA ZOSTANIE PODATNIKIEM CIT? PROJEKT ZMIANY USTAWY O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH JUŻ OPUBLIKOWANY.

  • Zgodnie z opublikowanym projektem z dnia 15 września 2020 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw, a także zgodnie z wcześniejszymi informacjami Ministerstwa Finansów w planach rządu jest objęcie spółek komandytowych CIT-em.
  • Zdaniem Ministerstwa Finansów powodem wprowadzenia takiej zmiany, jest wykorzystywanie spółek komandytowych, w których występują podmioty zagraniczne,  do optymalizacji podatkowej i transferu zysków do rajów podatkowych.
  • O ile powyższa argumentacja znajduje uzasadnienie, wątpliwości budzi fakt, że objęcie CIT-em ma jednak dotyczyć wszystkich spółek komandytowych.