Aktualności: zwolnienie ze składek ZUS, dofinansowanie z PFRON, zmiany w VAT odroczone, wzrost cyberprzestępczości, zamknięcie granic przedłużone.

|
Grupa Doradcza KDRC
 1. Firmy zwolnione ze składek ZUS
 • W aktualnej wersji tarczy antykryzysowej, wszyscy przedsiębiorcy – niezależnie od tego, czy zatrudniają pracowników, czy też prowadzą działalność jednoosobowo – uzyskają całkowite zwolnienie ze składek ZUS na okres trzech miesięcy. Co więcej, firmy nie będą musiały udowadniać spadku przychodów w tym okresie.
 • Dla firm jednoosobowych wprowadzone zostanie jednak ograniczenie związane z wysokością osiąganych przychodów. Aby skorzystać ze zwolnienia, przychód firmy nie będzie mógł być wyższy niż 15 600 zł.
 • Ministerstwo, jak dotąd, nie ujawniło jednak, jakiego okresu ma dotyczyć ta wartość. Tego dowiemy się zapewne w najbliższych dwóch dniach, gdy opublikowany zostanie ostateczny projekt specustawy.
 1. Większe dofinansowanie na zatrudnienie chronione z PFRON
 • Pracodawcy osób niepełnosprawnych zyskają z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych około 350 mln zł rocznie więcej.
 • Projekt tarczy antykryzysowej przewiduje zwiększenie kwoty bazowej dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych.
 • Po zmianach nastąpi podwyższenie podstawy kwoty bazowej na osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności z 1800 zł do 1950 zł i przy stopniu umiarkowanym z 1125 zł do 1200 zł.
 • dodatek do kwoty bazowej na osoby o szczególnych schorzeniach wzrośnie z 600 zł do 1200 zł dla osób o  znacznym stopniu niepełnosprawności i z 600 zł do 900 zł dla osób o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
 • Podwyżka dofinansowań ma wejść w życie dopiero od maja.
 • Przepisy przewidują także utrzymanie w mocy dotychczasowych orzeczeń o niepełnosprawności. Jeśli ich ważność upłynie przed dniem wejścia w życie nowych przepisów, to takie orzeczenia zachowają ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, albo do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawność. Warunkiem jest jednak złożenie wniosku o wydanie kolejnego orzeczenia w tym terminie.
 1. Zmiany w VAT odroczone do 1 lipca 2020 r.
 • Do końca czerwca firmy będą rozliczać VAT według obecnych stawek.
 • Rozbudowany JPK, który ma zastąpić deklaracje VAT, zostanie wdrożony od 1 lipca. Firmy złożą więc nowe pliki za lipiec, do 25 sierpnia.
 • Z 13 kwietnia na 1 lipca przesunięto też termin zgłaszania spółek do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy).
 • Termin zawiadomienia zaś o wpłacie na rachunek spoza białej listy wydłuży się z 3 do 14 dni (pozwala to uniknąć sankcji w VAT i PIT lub CIT).
 1. Wzrost cyberprzestępczości
 • Ostrzegamy przed fałszywymi informacjami o epidemii koronawirusa nakłaniającymi klientów polskich banków do dokonywania transakcji finansowych;
 • Oszuści podszywają się pod instytucje zaufania publicznego: banki, urzędy państwowe, centralne oraz lokalne;
 • Przestępcy wysyłają wiadomości, w których znajdują się konkretne linki. Za ich pomocą wyłudzają loginy i hasła do bankowości internetowej, a także kody autoryzacyjne;
 • Zwracamy uwagę na to, aby dokładnie weryfikować otrzymywane wiadomości od nieznanych adresatów.
 1. Zamknięcie granic i kontrole graniczne przedłużone do 13 kwietnia
 • Od piątku, 27 marca 2020 r. wchodzą w życie kolejne ograniczenia.
 • Zmiany przy przekraczaniu granicy są wprowadzane, aby przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2.
 • Wjazd do kraju dla samochodów osobowych będzie możliwy tylko w 31 miejscach. Do Polski wpuszczani będą Polacy wracający z zagranicy oraz cudzoziemcy związani z Polską zawodowo lub rodzinnie.
 • Po przekroczeniu granicy każdy z nich zostanie zarejestrowany, a także przebadany. Zostanie również skierowany na obowiązkową 14-dniową kwarantannę domową.
 • 14-dniową obowiązkową kwarantanną objęte będą również osoby przekraczające granice, na co dzień pracujące w państwie sąsiednim. Dotychczas, w drodze do pracy i z pracy, osoby te mogły przekraczać granice i nie były objęte kwarantanną.