Aktualności dotyczące Tarczy Antykryzysowej

|
Grupa Doradcza KDRC

Przedstawiamy najnowsze informacje dotyczące aktualnej sytuacji gospodarczej w kraju.

 1. Wejście w życie Pakiety Antykryzysowego.
 2. Uproszczony wniosek o odroczenie płatności składek ZUS.
 3. Zmiana terminu wprowadzenia nowej matrycy stawek VAT.
 4. Ograniczenia przemieszczania się w kraju.

 

 1. Wejście w życie Pakiety Antykryzysowego.

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że specustawa wprowadzająca postanowienia Pakietu Antykryzysowego, powinna wejść w życie z dniem 01 kwietnia 2020 r.

 1. Uproszczony wniosek o odroczenie płatności składek ZUS.

 • Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać m.in. z odroczenia składek na ubezpieczenia społeczne ze względu na pandemię koronawirusa, mogą już skorzystać z uproszczonego wniosku.
 • Znaleźć go można na stronie internetowej ZUS.
 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał, po uzgodnieniu z Komisją Europejską, że odroczenie o trzy miesiące składek oraz zawieszenie realizacji umowy zawartej z ZUS nie stanowią pomocy publicznej. W tej sytuacji ZUS opracował i udostępnił uproszczony wniosek dla przedsiębiorców.
 • Wniosek jest przeznaczony dla wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od sposobu prowadzenia przez nich księgowości.
 • Aby wypełnić uproszczony wniosek wystarczy podać podstawowe dane, w tym NIP, REGON lub PESEL.
 • W uzasadnieniu wniosku należy krótko wyjaśnić, w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację finansową wnioskodawcy, że nie ma możliwości opłacenia w terminie należności.
 • W treści wniosku należy zaznaczyć odpowiednią kratkę, w zależności od tego, o co wnioskujemy, np. odroczenie terminu płatności składek, zawieszenie układu ratalnego, zawieszenie spłaty już posiadanej umowy o odroczenie.
 • Okres przesunięcia płatności składek to trzy miesiące.
 • Wniosek można przesłać elektronicznie – za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) – pocztą lub złożyć w skrzynce dostępnej w placówce ZUS.
 • Jeżeli ZUS pozytywnie rozpatrzy sprawę, wyśle do przedsiębiorcy umowę na wskazany przez niego adres e-mail lub pocztą. Po otrzymaniu umowy należy ją przejrzeć i podpisać. Podpisaną umowę należy przekazać do ZUS. W czasie epidemii można wysłać skan, a oryginał dostarczyć później.
 1. Zmiana terminu wprowadzenia nowej matrycy stawek VAT. 

 • Wychodząc naprzeciw postulatom podatników, Ministerstwo Finansów przesuwa termin stosowania nowej matrycy stawek podatku VAT.
 • Zacznie ona obowiązywać od 1 lipca 2020 r.
 • Do 30 czerwca 2020 r.:

– będą stosowane dotychczasowe przepisy ustawy o VAT i przepisy wykonawcze do tej ustawy dotyczące stawek tego podatku,

– do celów opodatkowania VAT będzie stosowana Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2008),

– wydane do 30 czerwca 2020 r. wiążące informacje stawkowe (WIS) będą zapewniały podatnikom ochronę dla czynności podlegających opodatkowaniu wykonywanych od 1 lipca 2020 r

 1. Ograniczenia przemieszczania się w kraju.

 • Rząd wprowadził ograniczenia dotyczące przemieszczania się.
 • Od środy 25 marca musimy dostosować się do kolejnych obostrzeń, które mają zahamować dalsze rozprzestrzenianie się wirusa. Będziemy mogli opuszczać dom tylko w określonych sytuacjach: by zrobić zakupy w sklepie, aptece, udać się do lekarza lub iść do pracy.
 • Dozwolone będą również wyprowadzanie psa lub wyjście na spacer, co jest ważne dla zdrowia psychicznego
 • Wszystkie dotychczasowe ograniczenia dotyczące restauracji czy galerii handlowych zostają utrzymane.
 • Działania obywateli na bieżąco monitoruje Policja, tak też ona będzie oceniała zachowania zgodne z rozporządzenie.
 • Zakaz przemieszczania się powyżej dwóch osób nie dotyczy rodzin.
 • Policja będzie weryfikowała cel wyjścia z domu.
 • Transport publiczny będzie zorganizowany tak, aby w jednym autobusie/tramwaju wolne było co drugie miejsce.
 • Obostrzenia będą obowiązywały do 11 kwietnia.