Z OFE na IKE

|
Grupa Doradcza KDRC

Pieniądze zebrane w Otwartych Funduszach Emerytalnych  mogą trafić na Indywidualne Konta Emerytalne (IKE).

Premier Mateusz Morawiecki przedstawił w imieniu rządu propozycję przekazania całości środków z OFE na prywatne Indywidualne Konta Emerytalne (IKE). 15 kwietnia przedstawiono plan przeniesienia oszczędność z OFE na IKE lub do ZUS . Planowane zmiany mają wejść w życie od stycznia 2020 r.

Każdy uczestnik OFE miałby wybór, czy przenieść swoje środki na Indywidulane Konto Emerytalne (IKE), czy też do ZUS na konto emerytalne w I filarze.

W sumie chodzi o ok. 162 mld zł zgromadzonych w Otwartych Funduszach Emerytalnych przez 16 mln Polaków. Środki te będą w stu procentach prywatne i dziedziczone. Będzie można je wypłacić jednorazowo lub w ratach, bez podatku, po osiągnięciu wieku emerytalnego (zgodnie z pierwotnymi celami reformy z 1999 r.).

Premier zwrócił uwagę, że podstawową bolączką w Polsce jest brak zdolności do tworzenia oszczędności na późne lata życia. Według szefa rządu propozycja zmianw systemie emerytalnym ma być odpowiedzią na ten problem. Zmiany w OFE oznaczają wzrost bezpieczeństwa finansowego Polaków oraz wzmocnienie systemu emerytalnego.

Jak zaznaczył premier, system emerytalny byłby w ten sposób oparty na trzech filarach – Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) oraz Indywidulanych Kontach Emerytalnych. Dzięki dywersyfikacji źródeł pieniędzy emerytury byłyby w ten sposób wyższe.

Zasady przekształcania OFE w IKE

Otwarty Fundusz Emerytalny (OFE) → Otwarty Fundusz Inwestycyjny (FIO)

Powszechne Towarzystwo Emerytalne (PTE) → Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI)

Rachunek Uczestnika OFE → Indywidualne Konto Emerytalne

Minimalne progi inwestycji w akcje → Zmniejszające się w długim okresie minimalne progi inwestycji w akcje celem ochrony wartości środków uczestników OFE

Wpłaty 2,92% składki emerytalnej do OFE oraz tzw. suwak →
Brak wpłat do OFE ze składki i brak tzw. suwaka, wpłaty dobrowolnie na IKE

Opodatkowanie środków z OFE przy wypłacie emerytury wg PIT 18% lub 32% →
Opłata przekształceniowa w postaci ryczałtu 15% (przekazanego do ZUS) rozłożonego na lata 2 lata

Brak możliwości wypłaty przez ZUS w postaci emerytury po osiągnięciu wieku emerytalnego → Wypłata jednorazowa lub w ratach po osiągnięciu wieku emerytalnego bez podatku