Wyższy zasiłek dla bezrobotnych

|
Grupa Doradcza KDRC
  • Ustawa o dodatku solidarnościowym wprowadza podwyżkę zasiłku dla osób bezrobotnych.
  • Wysokość zasiłku wzrosła z kwoty 881 złotych do 1200 złotych miesięcznie w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku i 942 złotych miesięcznie w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku. 
  • Podwyższoną kwotę zasiłku otrzymają wszyscy bezrobotni, jednak pełna wysokość należnego zasiłku dla jednostki zależna jest od stażu pracy.