Wkrótce powszechny spis ludności i mieszkań

|
Grupa Doradcza KDRC

Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań zostanie przeprowadzony na terytorium Polski w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r.

Mają nim zostać objęte: osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami, osoby niemające miejsca zamieszkania oraz mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Ustawa nakłada na osoby fizyczne obowiązek przeprowadzenia samospisu internetowego w okresie od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 16 maja 2021 r. Osobom fizycznym nieposiadającym technicznych możliwości umożliwiających przeprowadzenie samospisu internetowego zapewniony zostanie bezpłatny dostęp do pomieszczeń wyposażonych w sprzęt komputerowy z zainstalowanym odpowiednim oprogramowaniem. Tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach, np. ze względu na stan zdrowia osoby objętej spisem, dane będą zbierane telefonicznie lub bezpośrednio przez rachmistrzów spisowych.