Więcej zachodniopomorskich firm z szansą na bezzwrotny grant.

|
Grupa Doradcza KDRC

Marszałek województwa zachodniopomorskiego przychylił się do głosu przedsiębiorców.  Kryterium spadku obrotów obniżone do 50%. 

Marszałek Olgierd Geblewicz 20.07.2020 r. spotkał się z przedsiębiorcami Pomorza Zachodniego celem wypracowania warunków wsparcia firm dotkniętych COVID-19. Przedsiębiorcy sygnalizowali, że spadek przychodów na poziomie co najmniej 70% – jako próg, od którego można starać się o bezzwrotny grant jest zbyt rygorystyczne. W wyniku konsultacji kryterium zostanie obniżone do 50%.

50 mln zł to pula środków, która trafi na bezzwrotne granty dla mikro i małych przedsiębiorców na finansowanie kapitału obrotowego.

Granty będą udzielane firmom z województwa zachodniopomorskiego, które wykażą, że na skutek pandemii COVID-19 suma przychodów z 3 kolejnych miesięcy po 29 lutego br. (w relacji do analogicznego okresu roku 2019) spadła o co najmniej 50 proc. Wielkość grantu wyliczona będzie w oparciu o stawkę jednostkową (7 845,11 zł) pomnożoną przez wielkość firmy, mierzoną liczbą zatrudnionych pracowników oraz przez okres finansowania (minimum 1 miesiąc – maksymalnie 3 miesiące).

 Firma, która otrzyma grant, musiała utrzymać zatrudnienie w okresie finansowania. Środki będą uruchamiane w ramach działania 1.19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Nabór wniosków powinien ruszyć na początku sierpnia.

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pracuje nad stworzeniem stabilnego systemu informatycznego, który sprosta olbrzymiemu zainteresowaniu.