Ważna informacja – „Zachodniopomorski Pakiet Grantowy”

|
Grupa Doradcza KDRC

Informujemy, że nabór wniosków w ramach projektu „Zachodniopomorski Pakiet Grantowy” prowadzony będzie wyłącznie w formie elektronicznej, na platformie internetowej, dostępnej na stronie wup.witkac.pl w terminie od 17 sierpnia 2020 r. (od godziny 08:30) do 19 sierpnia 2020 r. (do godz. 15:00) lub do momentu, gdy wartość grantów w złożonych wnioskach przekroczy 130% kwoty alokacji przeznaczonej na udzielenie grantów.

O zakwalifikowaniu do oceny decydować będzie kolejność złożenia wniosku o udzielenie grantu.

Za datę i czas złożenia wniosku uznaje się datę i czas (z dokładnością co do sekundy) wygenerowany przez system elektroniczny – dlatego też ważnym jest, aby złożyć wniosek możliwe jak najszybciej.

Od 10.08.2020 r. istnieje możliwość wypełnienia wersji demo wniosku, jednak aby to uczynić należy wcześniej założyć konto na stronie – https://wup.witkac.pl/Account/Login

Jednocześnie informujemy, że nasze biuro oferuje odpłatną pomoc w wypełnieniu stosownych wniosków.

Z uwagi na konieczność wcześniejszego przygotowania dokumentów – w przypadku zainteresowania, prosimy o kontakt najpóźniej do czwartku (13.08.2020 r.)