W 2020 r. tylko e-recepty

|
Grupa Doradcza KDRC

Od 8 stycznia 2020 r. recepty będą w Polsce wystawiane – poza wyjątkami określonymi w ustawie Prawo farmaceutyczne – tylko w postaci elektronicznej.

Kalendarz wprowadzania cyfrowych usług w ochronie zdrowia:

  • styczeń 2019 – każda apteka w Polsce musi być podłączona do systemu e-zdrowie, aby móc realizować e-recepty,
  • od końca roku 2019 – stopniowe włączanie do systemu e-zdrowie placówek medycznych,
  • do czerwca 2019 – pilotaż e-skierowania w placówkach medycznych,
  • styczeń 2020 – obowiązek wystawiania wyłącznie e-recept,
  • styczeń 2021 – obowiązek wystawiania wyłącznie e-skierowań,
  • styczeń 2021 – wymiana elektronicznej dokumentacji medycznej za pośrednictwem platformy e-zdrowie.

Od 1 stycznia 2019 r. wszystkie apteki w Polsce są zobowiązane do podłączenia do platformy e-zdrowie (P1). Daje ona możliwość realizacji e-recept, ale także generowania elektronicznego Dokumentu Realizacji Recepty (DRR) – zarówno w postaci papierowej, jak i elektronicznej. Oznacza to, że każda zrealizowana recepta, zarówno elektroniczna, jak też papierowa, jest zarejestrowana w systemie i udostępniona pacjentowi – po zalogowaniu – na jego osobistym Internetowym Koncie Pacjenta na portalu pacjent.gov.pl.

Dzięki e-recepcie, jeżeli przepisano Ci więcej leków, nie musisz prosić o odpis i nie utracisz refundacji – każdy lek możesz kupić w dowolnej aptece w Polsce. Nie ma ryzyka, że otrzymasz niewłaściwy lek, wszystkie e-recepty zapisują się na Twoim Internetowym Koncie Pacjenta (IKP). Jeżeli korzystasz przy tym z IKP:

• w każdej chwili możesz sprawdzić, jak przyjmować lek – na e-recepcie znajdziesz informacje o przepisanym dawkowaniu;

• otrzymasz kolejną e-receptę bez wizyty w gabinecie (w przypadku choroby przewlekłej, po ustaleniu z lekarzem);

• możesz sprawdzać dawkowanie leków przepisanych Twoim dzieciom do 18. roku życia.

Co zrobić, aby odbierać recepty SMS-em lub e-mailem?

  1. Zaloguj się na swoje Internetowe Konto Pacjenta.
  2. Następnie w zakładce „Moje konto” wybierz rodzaj powiadomień: SMS lub e-mail (albo jedno i drugie).

Jeśli logujesz się po raz pierwszy, możesz już w pierwszym kroku podać swój SMS lub/i e-mail, na który będziesz otrzymywać powiadomienia.

W połowie października prawie 8 000 podmiotów leczniczych było już podłączonych do systemu e-zdrowie (P1), a każdego dnia średnio podłącza się ponad 100 nowych placówek. Do tego czasu wystawiono już w Polsce ponad 17,5 mln e-recept, a średnia dzienna liczba wystawianych e-recept wynosi 500 000. Ze względu na dobro pacjentów oraz płynność pracy wystawiających, Ministerstwo Zdrowia zachęca do jak najwcześniejszego przyłączenia podmiotów leczniczych i rozpoczęcia wystawiania e-recept. Pozwoli to skorzystać z niezbędnego wsparcia technicznego i organizacyjnego przed uruchomieniem systemu oraz z atrakcyjnych form wsparcia finansowego przewidzianych w zarządzeniu Prezesa NFZ.