Uszczelnienie zakazu handlu w niedziele i święta

|
Grupa Doradcza KDRC

Zgodnie z przyjętą przez Sejm nowelizacją, w niedziele niehandlowe będą mogły funkcjonować tylko te sklepy, które wykażą, że rzeczywiście zajmują się przede wszystkim usługami pocztowymi.

Ustawa, która wprowadziła ograniczenia w niedzielnym i świątecznym handlu, obowiązuje od 1 marca 2018 r. Przewiduje ona katalog 32 wyłączeń. Zakaz nie obowiązuje m.in. w placówkach pocztowych, cukierniach, lodziarniach, na stacjach paliw płynnych, w kwiaciarniach, w sklepach z prasą czy w kawiarniach.

Ponadto zakaz nie obowiązuje w placówkach handlowych, w których handel jest prowadzony przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną wyłącznie osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek.

Nowelizacja wprowadzi zmiany w katalogu wyjątków. Z wyłączenia spod zakazu handlu będą mogły korzystać jedynie placówki pocztowe, których przeważająca działalność polega na świadczeniu usług pocztowych, a nie – jak to wynika z obecnie obowiązującej ustawy – wszystkie placówki pocztowe.

Po zmianach, korzystający z wyłączeń spod zakazu handlu w niedziele i święta z uwagi na określony rodzaj przeważającej działalności (tj. handel kwiatami; handel pamiątkami lub dewocjonaliami; handel prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych; świadczenie usług pocztowych; handel wyrobami piekarniczymi i cukierniczymi; działalność gastronomiczna; wynajem i zarządzanie nieruchomościami na użytek handlu hurtowego, artykułami rolno-spożywczymi), będą musieli prowadzić miesięczną ewidencję wskazującą, ile wynoszą przychody z tej przeważającej działalności, a ile z pozostałej. Przychody uprawniające do korzystania z wyłączenia (np. z usług pocztowych) będą musiały stanowić ponad 50% przychodów danej placówki. Wprowadzanie dodatkowych ewidencji stanowić będzie zatem większe obciążenie biurokratyczne dla przedsiębiorców, podnoszące koszty zwłaszcza w mikro, małych i średnich firmach.

Z wyłączenia spod zakazu handlu będą mogły korzystać jedynie placówki pocztowe, których przeważająca działalność polega na świadczeniu usług pocztowych, a nie – jak to wynika z obecnie obowiązującej ustawy – wszystkie placówki pocztowe.

Poza tym nowelizacja przewiduje rozszerzenie katalogu osób z rodziny, z których nieodpłatnej pomocy w niedziele niehandlowe i święta będzie mógł korzystać przedsiębiorca. Będą to, oprócz małżonka, dzieci, rodziców, macochy lub ojczyma, również rodzeństwo, wnuki i dziadkowie.

Należy przy tym zwrócić uwagę, że każda zmiana dotycząca handlu w niedziele i święta dezorganizuje pracę placówek handlowych.

Nowelizacja ma wejść w pierwszy dzień miesiąca następujący 3 miesiące po ogłoszeniu ustawy w Dzienniku Ustaw.