Twój e-PIT

|
Grupa Doradcza KDRC

15 lutego 2019 r. na Portalu Podatkowym podat-ki.gov.pl została uruchomiona nowa usługa Twóje-PIT. Urząd skarbowy automatycznie przygotował i udostępnił roczne zeznanie podatkowe na podstawie danych, które posiada. Podatnik samodzielnie wybiera, czy chce skorzystać z Twojego e-PIT-a sporządzonego przez administrację skarbową, czy też samodzielnie wypełnić zeznanie podatkowe.

Twój e-PIT to usługa wspierająca podatnika w wypełnianiu obowiązków podatkowych przez wykorzystanie danych, które posiada Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) i bez konieczności ich ponownego podawania przez podatnika. Podatnik może oszczędzić czas i łatwiej rozliczyć ulgi, ponieważ nie musi już dostarczać do urzędu skarbowego dokumentów, które potwierdzają prawo do skorzystania z odliczenia lub ulgi.

Podatnicy, którzy skorzystają z elektronicznej formy rozliczenia, szybciej otrzymają zwrot nadpłaty podatku – w ciągu maksymalnie 45 dni, zamiast 3 miesięcy.

Płatnicy przesłali 35 mln dokumentów (PIT-8C, PIT-R, PIT-40A, PIT-11, PIT-11A). Na ich podstawie oraz na bazie danych z rozliczenia PIT za 2017 r. powstały elektroniczne zeznania, które zostały udostępnione w usłudze Twój e-PIT. KAS przygotowała 23 mln PIT- 37 i 250 tys. PIT-38.

W infolinii KIS (z tel. stacjonarnego 0 801 055 055,z tel. komórkowego (22) 330 03 30) działa nowa opcja – po wybraniu 6 następuje połączenie z konsultantem, który odpowie na pytania dotyczące Twojego e-PIT-a.

Dodatkowo w urzędach skarbowych w całej Polsce udostępniono podatnikom ponad 500 stanowisk komputerowych z bezpiecznym dostępem do Portalu Podatkowego podatki.gov.pl. Jeżeli ktoś nie ma Internetu albo nie wie, jak korzystać z usługi Twój e-PIT, może przyjść do urzędu skarbowego i z pomocą pracowników sprawdzić rozliczenie PIT, które dla niego przygotowano.

W 2019 r. (z zastosowaniem do rozliczeń za 2018 r.) usługa będzie dostępna dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz podatników, którzy uzyskują przychody z kapitałów pieniężnych (np. ze zbycia akcji), tj. składają PIT-37 lub PIT-38.

Zeznanie podatkowe jest dostępne od 15 lute-go do 30 kwietnia 2019 r. na Portalu Podatkowym podatki.gov.pl.

Podatnik samodzielnie wybiera, czy chce skorzystać z e-PIT-a sporządzonego przez administrację skarbową, czy też samodzielnie wypełnić zeznanie podatkowe.

Jeżeli podatnik nie złoży samodzielnie zeznania PIT ani nie odrzuci zeznania przygotowanego przez KAS, to z upływem 30 kwietnia zostanie ono automatycznie zaakceptowane. W sytuacji, gdy z zeznania przygotowanego w usłudze Twój e-PIT będzie wynikała kwota podatku do zapłaty, urząd skarbowy do końca maja prześle podatnikowi informację o podatku do zapłaty. Podatnik będzie miał 7 dni na zapłatę podatku – termin ten będzie liczony od dnia otrzymania informacji z urzędu. Za okres od 1 maja do upływu 7-dniowego terminu podatnikowi nie będą naliczane odsetki za zwłokę w zapłacie podatku.