Tarcza Antykryzysowa 2 – Tarcza Finansowa

|
Grupa Doradcza KDRC
Rozpoczęły się prace projektowe nad drugą wersją Tarczy Antykryzysowej – tzw. Tarczą Finansową – zakłada ona większe finansowanie przedsiębiorców. W tej chwili jest ona w fazie projektów i więcej informacji udzielimy po wejściu przepisów życie. 
 
Poniżej kwestie objęte projektem:
 
 • ZUS: na wniosek płatnika składek, który zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 50 ubezpieczonych, zwalnia się go z obowiązku opłacenia nieopłaconych składek należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres. Tym zwolnieniem może być jednak objęte maksymalnie 9 osób – czyli całkowite zwolnienie z opłaty składek obejmie część zatrudnionych;
 • ZUS: na wniosek płatnika (ze względów gospodarczych), ZUS może odstąpić od pobierania odsetek za zwłokę od należności z tytułu składek należnych za okres od 1 stycznia 2020 r. Wniosek może być złożony w terminie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu;
 • ceny transferowe (TP): przedłużenie do 30 września 2020 r. terminów sporządzenia lokalnej i grupowej dokumentacji cen transferowych dla podmiotów, którym rok podatkowy zakończył się przed 31 grudnia 2019 r.;
 • PCC: zwalnia się z podatku sprzedaż i zamianę walut wirtualnych;
 • VAT: dodano stawkę 0 % dla urządzeń multimedialnych przekazywanych placówkom oświatowym;
 • 3 miesięczna pomoc dla osób na umowach cywilnoprawnych;
 • Wprowadzenie zasiłku dla rolników objętych kwarantanną. Wynieść ma 50 procent minimalnej pensji krajowej;
 • Zabezpieczenie przed egzekucją komorniczą środków przeznaczanych z tarczy antykryzysowej;
 • Nielimitowany internet w ramach dostępu do stron rządowych;
 • Wsparcie e-usług w służbie zdrowia;
 • Szybsza realizacja Funduszu Szerokopasmowego;
 • Uproszczenie działania usług pocztowych;
 • Wsparcie szkół w kwestiach nauki zdalnej;
 • Rozszerzenie świadczeń ochrony miejsc pracy na organizacje pozarządowe;
 • Umożliwienie uzyskania z Polskiego Funduszu Rozwoju środków finansowych na dofinansowanie infrastruktury transportu lotniczego/infrastruktury krytycznej portów lotniczych;
 • Agencja Rozwoju Przemysłu będzie oferować przedsiębiorcom wsparcie służące zachowaniu płynności finansowej. Przede wszystkim dotyczyć to będzie sektora transportowego (utrzymanie finansowania leasingowania floty transportowej). Pomoc polegać będzie również na udzielaniu przedsiębiorstwom pożyczek z 15 miesięczną karencją w spłacie;
 • Spółdzielnie socjalne będą zwolnione ze składek wszystkich płatników, bez względu na liczbę pracowników;
 • Fundusz gwarancji płynnościowych BGK dla dużych i średnich firm – ma on pozwalać na zaciąganie kredytów gwarantowanych do 80 proc. o wartości do 250 mln zł. – z tego funduszu będzie można także finansować spłatę odsetek od innych kredytów.
 •  umorzenie pożyczki również dla samozatrudnionych;
 • zwiększenie dostępności pożyczek dla mikroprzedsiębiorców.
 • Umorzenia pożyczek dla osób będące na samozatrudnieniu;
 • Ponowna wypłata świadczenia postojowego – projekt zakłada, że świadczenie postojowe będzie można wypłacić trzykrotnie.
 • możliwość renegocjacji warunków kredytu bankowego przez wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od ich wielkości. 
 • Zmiany dotyczą również programy pożyczkowego realizowanego przez BGK “Pierwszy biznes-wsparcie w starcie”. Wprowadzono w nim m.in. ulgi w spłacie zaciągniętych pożyczek z programu.