Szczegóły tarczy antykryzysowej

|
Grupa Doradcza KDRC
 

Po wystąpieniu premiera Mateusza Morawieckiego i przedstawieniu założeń Pakietu ochronnego dla przedsiębiorców podajemy szczegółowo założenia tzw. Tarczy Antykryzysowej oraz inne informacje, które są przekazywane przez przedstawicieli władz:

 1. Kluczowe rozwiązania Tarczy Antykryzysowej.
 2. Odroczenie płatności za media.
 3. Przesunięcie terminu rozliczenia PIT.
 4. Odroczenie płatności PIT,CIT, VAT.
 5. Termin przygotowania ustawy w sprawie Tarczy Antykryzysowej.
 6. Odroczenie płatności podatków lokalnych.
 7. Odroczenie podatku od sprzedaży detalicznej na koniec roku.
 8. Zakaz najmu krótkoterminowego.
 9. Wydłużony czas zamknięcia placówek oświatowych.

Poniżej opisujemy dla Państwa ww. zagadnienia.

1. Kluczowe rozwiązania Tarczy Antykryzysowej:

 • 500 000 mikrofirm, które zatrudniają do 9 pracowników, będzie mogło skorzystać z pożyczek w wysokości 5 tys. zł.
 • Możliwość uzyskania przez firmy średnie i duże z funduszu PFR Inwestycje podwyższenia kapitału lub finansowania w postaci obligacji – łącznie o wartości 6 mld zł.
 • Dopłaty BGK do odsetek kredytów – z Funduszu Dopłat do odsetek od kredytów w kwocie 500 mln zł dla sektora przedsiębiorstw .
 • Firmy transportowe dostaną wsparcie ARP na refinansowanie umów leasingowych.
 • Państwo dołoży się do pensji pracowników firm w postoju. Firmom w postoju państwo pokryje blisko połowę wynagrodzeń i składki ZUS.
 • Rodzicom, którzy opiekują się dziećmi do 8. roku życia, wydłużymy prawo do zasiłku opiekuńczego.
 • Zatrudnieni na umowach cywilno-prawnych będą mogli skorzystać ze świadczenia miesięcznego w kwocie około 2 tys. zł. brutto.
 • Firmy w kłopotach otrzymają wsparcie w utrzymaniu pracowników – państwo sfinansuje 40% ich płacy.
 • Wprowadzimy odstąpienie od kar za opóźnienia w przetargach publicznych.
 • 100 tys. MŚP dostanie możliwość uzyskania kredytu z gwarancją de minimis do wysokości 3,5 mln zł.
 • Średnie i duże firmy dostaną wsparcie z funduszu PFR Inwestycje na podwyższenie kapitału lub finansowanie w postaci obligacji. Łączna wartość wsparcia to 6 mld zł.
 • Przedsiębiorstwa dostaną pomoc z BGK w postaci dopłat do odsetek do kredytu.
 • Odroczenie danin publicznych – PIT, CIT, VAT, składek na ZUS – bez opłat i odsetek.
 • Przedłużenie do końca maja terminu na złożenie deklaracji podatkowej PIT.
 • Ubezpieczenia obrotu handlowego KUKE.
 • Rozliczenie całej tegorocznej straty w przyszłym roku.
 • Przesunięcie wejścia w życie nowego JPK  – od 1 lipca 2020 r.
 • Przesunięcie płatności za media.
 • Ochrona konsumentów.
 • Wydłużenie ważności okresowych badań lekarskich
 • Wydłużenie wiz pobytowych i zezwoleń na pobyt czasowy cudzoziemców.

2. 18.03.2020 r., podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki, zapowiedział, że rząd prowadzi rozmowy z kluczowymi firmami dostarczającymi media- energię elektryczną i gaz, aby wprowadziły odroczenia płatności. Porozumienie w tym zakresie ma zostać zawarte w przeciągu najbliższych dni. Jednocześnie rzecznik PGE i ENEA oświadczyli, że zawieszają procedurę windykacyjną.

3. Rząd zaproponował przesunięcie terminu rozliczenia rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych z 30 kwietnia na 31 maja 2020 r.

4. Rząd proponuje, aby podatnicy występowali do organów podatkowych z wnioskami o odraczanie płatności danin publicznych z tytułu podatku CIT, PIT i VAT. Ulgi podatkowe, tj. odroczenie płatności podatku, rozłożenie płatności na raty i umorzenie zaległości podatkowych i odsetek od tych zaległości, ma być przyznawane bez opłat i odsetek.

5. Ustawa w sprawie tzw. Tarczy antykryzysowej ma być przygotowana do piątku tj. 20.03.2020 r., natomiast wszelkie zmiany prawne, związane z jej wprowadzeniem mają obowiązywać już od 01 kwietnia 2020 r.

6. Organy władz samorządowych, wychodząc naprzeciw przedsiębiorcom proponują odraczanie płatności podatków lokalnych, głównie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, transportowego, czy też z tytułu użytkowania wieczystego. Jest to jednak wola władz miast. Wiele miast, zwalnia również najemców z czynszów najmu za lokale komunalne, przynajmniej na okres jednego miesiąca. Przedsiębiorcy mogą oczywiście już dziś występować z wnioskami o odroczenie płatności podatków lokalnych, rozłożenia na raty, czy też umorzenia płatności.

7. W ramach walki ze skutkami epidemii koronawirusa pobór podatku od sprzedaży detalicznej zostaje odroczony do końca 2020 roku.

8. Wprowadzenie w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego niespodziewanie uderzyło we właścicieli niektórych nieruchomości. Decyzja wydana przez Ministerstwo Zdrowia oznacza bowiem, że od 14 marca zakazany jest najem krótkoterminowy.

9. Prawdopodobne wydłużenie terminu zamknięcia placówek oświatowych do dnia 13.04., rząd zakłada jednocześnie wydłużenie dodatkowych zasiłków opiekuńczych na dzieci do lat 8, o czas zamknięcia placówek oświatowych.

Przedstawione powyżej założenia, są na tę chwile jedynie propozycjami rządowymi. O wszelkich konkretnych rozwiązaniach prawnych będziemy Państwa informować na bieżąco.