Stawki podatku VAT bez zmian w 2021 roku

|
Grupa Doradcza KDRC
  • Od 1 stycznia 2021 r. stawki VAT pozostaną na dotychczasowym poziomie – tj. 8 o 23 %
  • Stawki VAT początkowo miały zostać obniżone, z powodu wystąpienia pandemii kornowirusa, jednakże – zdaniem rządu, mimo zaistniałej sytuacji nie zostały spełnione przesłanki do obniżenia stawek podatku VAT.