SLIM VAT

|
Grupa Doradcza KDRC

Proste fakturowanie, ułatwienia dla eksporterów, wspólne kursy walut z podatkiem dochodowym, korzyści finansowe – to 4 obszary, w których nastąpią zmiany. SLIM VAT to zaproponowany pakiet uproszczeń, będący efektem prowadzonego przez MF audytu przepisów, mającego na celu dostosowanie ich do warunków działania małego i średniego biznesu.

Proponowane zmiany obejmą:

  • faktury korygujące in-minus. Nie będzie formalnego warunku uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towarów lub usługobiorcę. Podatnik będzie dokonywał obniżenia podstawy opodatkowania i VAT należnego już w okresie wystawienia faktury korygującej pod warunkiem, że z posiadanej przez niego dokumentacji wynika, iż uzgodnił z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki transakcji. W tym samym okresie nabywca będzie zobowiązany do odpowiedniej korekty podatku naliczonego, która wynika z uzgodnienia pomiędzy podatnikami.
  • faktury korygujące in-plus. W ustawie o VAT wprowadzone zostaną przepisy wskazujące sposób rozliczenia faktur korygujących in plus (zwiększających podstawę opodatkowania). Dotychczas podatnicy bazowali tylko na linii interpretacyjnej i orzecznictwie. Teraz zyskają pewność co do właściwego sposobu rozliczenia – rozliczenie będzie dokonywane na bieżąco w okresie wystawienia faktury korygującej (w związku z przyczynami zaistniałymi po dokonaniu sprzedaży).
  • ułatwienia dla eksporterów. Dla zastosowania stawki 0% od zaliczki w eksporcie towarów wydłużony zostanie termin wywozu towarów z 2 do 6 miesięcy.
  • wspólne kursy walut z podatkiem dochodowym. Podatnik będzie mógł wybrać do VAT zasady przeliczenia kursu walut jak dla przeliczenia przychodu w podatku dochodowym.
  • wydłużenie terminu do odliczenia VAT na bieżąco do 4 miesięcy. Podatnik będzie mógł ująć fakturę łącznie w ciągu czterech miesięcy bez konieczności korygowania deklaracji.
  • odliczanie VAT z faktur za nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży. Rozwiązanie umożliwi odliczenie VAT z faktury za usługi noclegowe nabyte na rzecz swojego klienta biznesowego.
  • podniesienie kwoty limitu dla jednorazowych prezentów o małej wartości z 10 zł do 20 zł.