Podatkowy pakiet “Polskiego Ładu”

|
Grupa Doradcza KDRC

Zakończyły się konsultacje podatkowej części „Polskiego Ładu”. Najważniejsze pokonsultacyjne zmiany dotyczą wysokości i zasad rozliczenia składki zdrowotnej, zasad (terminów) rozliczania ulg podatkowych, konstrukcji ulgi na powrót oraz stawek w „estońskim CIT”. „Koszt” zmian na korzyść MŚP częściowo ma pokryć tzw. podatek od wielkich koncernów.

“Polski Ład” to m.in. historyczna podwyżka kwoty wolnej od PIT do 30 tys. zł dla wszystkich, niezależnie od zarobków, próg podatkowy w skali PIT podniesiony z 85 tys. zł na 120 tys. zł (liczba osób, które będą płaciły 32-proc. podatek spadnie o połowę) i kolejne obniżenie stawek ryczałtu m.in. dla inżynierów, zawodów ITC, lekarzy.

ZMIANY W SKŁADCE ZDROWOTNEJ

Wysokość składki zdrowotnej dla osób rozliczających się wg skali podatkowej nie ulegnie zmianie w projekcie. Będzie to 9% od dochodu, ale bez możliwości odliczenia jej części od podatku. To, co się zmieni, to wysokość składki dla firm rozliczających się w sposób uproszczony, czyli tych, które wybiorą podatek liniowy 19%, ryczałt lub kartę podatkową.

Wysokość składki zdrowotnej od „liniowców” od 2022 r. wynosić będzie 4,9%. Tak więc przedsiębiorcy na podatku liniowym zapłacą prawie o połowę mniej niż to pierwotnie zakładano.

Dla „ryczałtowców” składka zdrowotna będzie niska i bardzo prosta do zastosowania. Dla firm o rocznych przychodach do 60 tys. zł miesięczna podstawa składki zdrowotnej wyniesie 60% przeciętnego wynagrodzenia, dla przychodów do 300 tys. zł – 100% przeciętnego wynagrodzenia, a dla wyższych – 180% przeciętnego wynagrodzenia.

Składka zdrowotna zmniejszy się – w stosunku do wcześniej projektowanej – również dla osób rozliczających się kartą podatkową. Podstawą obliczenia 9% składki będzie nie wysokość średniego wynagrodzenia, a wysokość minimalnego wynagrodzenia. Składki od fryzjera, taksówkarza czy stolarza zmniejszą się wobec proponowanych w projekcie prawie o połowę – z ok. 500 do 270 zł.

W stosunku do pierwotnej propozycji, dla wielu przedsiębiorców składka zdrowotna zmniejszy się niemal o połowę. Wynikające z tego „koszty” częściowo ma pokryć, postulowany przez MŚP, podatek, który obciąży działające w Polsce wielkie koncerny (wzorowany na rozwiązaniach funkcjonujących od 2018 r. w USA).

TAKIE SAME TERMINY ROZLICZANIA SKŁADEK ZDROWOTNYCH I SPOŁECZNYCH

Ujednolicone będą terminy rozliczenia składek zdrowotnych i społecznych. Dotychczas były one płacone przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe do 5-go, przez przedsiębiorców niezatrudniających pracowników do 10-go, a przez przedsiębiorców, którzy zatrudniają pracowników, do 15 dnia kolejnego miesiąca. Teraz termin zostanie przedłużony do 20-go.

PRECYZYJNIEJSZA ULGA NA POWRÓT

Doprecyzowano warunki, na podstawie których można będzie skorzystać z ulgi na powrót. Dotyczyć będzie ona przede wszystkim osób, które mają polskie obywatelstwo, Kartę Polaka i przez ostatnie 3 lata nie miały rezydencji podatkowej w Polsce.

Fakt zamieszkiwania poza Polską będzie mógł zostać potwierdzony nie tylko certyfikatem rezydencji, ale również innymi dokumentami, np. zaświadczeniami wydawanymi przez administracje innych państw oraz dokumentami dotyczącymi pracy czy zameldowania za granicą.

DŁUŻSZY OKRES NA ROZLICZENIE ULG

„Polski Ład” wprowadzi kilkanaście nowych rozwiązań dla biznesu, w tym tak potrzebne firmom ulgi podatkowe. Już teraz przewidziano, iż ulgi B+R, ulga na innowacyjnego pracownika i ulga na robotyzację mogą być rozliczone w roku poniesienia wydatku i przez 6 kolejnych lat. Po konsultacjach zdecydowano, że na tych korzystnych zasadach będzie można rozliczyć kolejne 4 ulgi. Okres rozliczenia ulg na ekspansję i ulgi na zabytki przedłużono w projekcie z 5 do 6 lat, ulgi na terminal – z 4 do 6, a ulgi na prototyp – z 2 do 6.

STAWKI W „ESTOŃSKIM CIT”

„Polski Ład” przewiduje znaczne uatrakcyjnienie „estońskiego CIT”. Nowelizacja zniesie limit przychodowy i dopuści do „estońskiego CIT” spółdzielnie, spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne. Zniknie również opodatkowanie „na wejściu” i „na wyjściu”.

Ważną zmianą będzie zmniejszenie efektywnego opodatkowania małych CIT-owców PIT-em i CIT-em z 25 do 20%. Przewidziano obniżenie stawki podatku również dla większych podatników. Od 2022 r. całość obciążenia wypłaty zysku ze „spółki estońskiej” PIT-em i CIT-em zmniejszy się dla większych podatników z 30 do 25% – dla wszystkich, bez żadnych warunków.

W ten sposób opodatkowanie będzie prawie o 1/3 niższe niż w przypadku dywidend wypłacanych przez zwykłych CIT-owców. Wysokość obciążenia PIT i CIT w ich przypadku wynosi teraz 34,39%.

PODATEK OD DUŻYCH KORPORACJI

Efektem pokonsultacyjnych zmian w projekcie ustawy byłoby zmniejszenie planowanych wpływów NFZ o ok. 5,3 mld zł. Stąd MF zaproponowało podatek od wielkich koncernów, wzorowany na rozwiązaniach, które sprawdziły się m.in. w USA, w Kanadzie, w Austrii i we Włoszech.

Zdaniem projektodawców, podatek nie obciąży inwestorów i nie zmniejszy atrakcyjności inwestycyjnej Polski. Nie będą mu podlegać firmy, które ponoszą realne wydatki inwestycyjne. Propozycja nie doprowadzi do podwójnego opodatkowania. Od podatku minimalnego będzie odliczany zapłacony w Polsce CIT – nie zapłacą go więc te firmy, które realnie płacą w Polsce podatki.

Regulacja dotyczyć będzie spółek kapitałowych, których udział dochodów w przychodach wynosić będzie mniej niż 1%. Dotyczyć będzie tylko dochodów i przychodów z działalności operacyjnej. Wynosić będzie 0,4% osiąganych przez firmy przychodów plus 10% nadmiarowych płatności biernych.

Podatkiem minimalnym może zostać objęte najwyżej kilka procent firm, przede wszystkim największe korporacje, które do tej pory unikały płacenia podatków w Polsce.