Stosowanie ustawy o STIR

|
Grupa Doradcza KDRC
Resort finansów opublikował objaśnienie podatkowe z 6 kwietnia 2018 r. dot. stosowania ustawy o STIR.
STIR (system teleinformatyczny izby rozliczeniowej) umożliwia wymianę informacji między systemem bankowym a Krajową Administracją Skarbową (KAS) i zapobiega wyłudzeniom skarbowym, których najczęściej dokonują zorganizowane grupy przestępcze.