Raportowanie FATCA i CRS w 2018 r.

|
Grupa Doradcza KDRC

30 czerwca 2018 r. mija termin na przekazanie informacji o rachunkach raportowanych z innymi państwami (CRS) oraz o amerykańskich rachunkach raportowanych (FATCA). Sprawdź, jakie zmiany nastąpią w formularzu FAT-1 i jak go wypełniać.

Będzie nowy formularz FAT-1 za 2017 r.

Formularz FAT-1(2) służy polskim raportującym instytucjom finansowym do składania informacji wyłącznie za rok 2016 (o których mowa w Umowie między Rządem Rzeczypospolitej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA).

Dla raportowania w 2018 r. danych – dotyczących roku 2017 i za lata kolejne – zostanie opublikowany formularz FAT-1(3).

Główne zmiany dotyczą:

  • obowiązku wypełnienia elementu „FilerCategory” (w związku z błędami zidentyfikowanymi w raportowaniu, które odbyło się w 2017 r.), a także elementu „FATCA”,
  • usunięcia elementu „Raport dla Instytucji Wyłączonych” (ponieważ obowiązek raportowania informacji dotyczących płatności na rzecz tych instytucji dotyczył lat 2015 i 2016).

Zobacz wersję roboczą formularza FAT-1(3) wraz z dokumentem, który zawiera opis elementów formularza i instrukcję jego wypełnienia. Prosimy o zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami.

O publikacji ostatecznej wersji formularza FAT-1(3) poinformujemy w dodatkowym komunikacie.

Formularz CRS-1 pozostanie bez zmian

Obecny formularz CRS-1(1), który służy polskim instytucjom finansowym do przekazywania informacji o rachunkach raportowanych oraz rachunkach nieudokumentowanych (o których mowa w ustawie z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami), nie ulegnie zmianie. Oznacza to, że będą w nim przekazywane informacje o rachunkach raportowanych za 2017 r.