Opodatkowanie kryptowalut

|
Grupa Doradcza KDRC
Ministerstwo Finansów wyjaśniło, iż na jego stronach został przedstawiony aktualny stan dotyczący opodatkowania kryptowalut wynikający z aktualnie obowiązujących ustaw podatkowych. Nie jest to jednak docelowy sposób opodatkowania tej sfery.
Resort wskazał, że pracuje nad zaproponowaniem innej bardziej dogodnej formy opodatkowania kryptowalut – i, pod wpływem protestów, nieco wycofuje się ze swego rygorystycznego stanowiska dot. opodatkowanie obrotu walutami wirtualnymi. Materiał MF ma za podstawę:
  1. ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (tj.Dz.U. z 2018 r. poz. 200, z późn. zm.);
  2. ustawę z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tj.Dz.U. z 2017 r. poz. 1150).
Tymczasem zmieniają się inne przepisy dot. m.in. kryptowalut. Podmioty, które świadczą usługi wymiany waluty wirtualnej (w tym kryptowaluty), będą zawiadamiać Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) o podejrzanych transakcjach. Tak wynika z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu