Niedługo kasy fiskalne on-line

|
Grupa Doradcza KDRC

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach zakłada, że wprowadzony zostanie nowy rodzaj kas rejestrujących (kas on-line), które będą wyposażone w funkcję umożliwiającą przekazywanie – w sposób automatyczny i bezpośredni – danych do szefa Krajowej Administracji Skarbowej (szef KAS).

Proces wymiany kas rejestrujących starego typu na kasy on-line będzie rozłożony w czasie, przy czym niektóre branże, w których wykryto największe nadużycia, objęte zostaną obowiązkiem stosowania tylko kas on-line. Rozwiązanie to zwiększy bezpieczeństwo obrotu gospodarczego oraz przyczyni się do uszczelnienia systemu podatkowego w zakresie podatku VAT.

Warto przeczytać:

  1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach
  2. Ministerstwo Finansów – Kasy online