Podatek od cukru źródłem wątpliwości?

|
Grupa Doradcza KDRC
  • Nieścisłości związane z podatkiem cukrowym zaczęły się od przesunięć terminów dotyczących ustalenia dnia wejścia w życie obowiązywania ustawy, gdyż ustawa miała wejść w życie początkowo lipcu b.r., jednak na mocy przepisów tzw. „ustawy o Covid-19”, uchwalono przesunięcie wejścia w życie podatku do 1 stycznia 2021, a ustawa o zwalczaniu epidemii weszła w życie 1 września b.r.
  • Konsekwencją przesunięć terminów jest niezgodność w stosowaniu ustawy oraz sposób rozliczenia podatku.
  • Kolejnym aspektem jest zakres stosowania podatku, ponieważ dotyczy on nie tyle cukru jako takiego, ile napojów zawierających cukier w postaci monosacharydów lub disacharydów. Obejmuje też m.in. napoje, którym smak nadają tzw. słodziki, w tym np. ksylitol.
  • Naszym zdaniem, we wprowadzaniu tzw. ”podatku cukrowego”, naruszono zasady prawidłowej legislacji oraz trybu ustawodawczego, co sprawia, że wejście w życie ustawy w prezentowanym brzmieniu, spowoduje wprowadzenie daniny z mocą wsteczną, co nie jest zgodne z przepisami prawa – dokonywano bowiem zmian ustawy, która nie została opublikowana.