Płaca minimalna w górę

|
Grupa Doradcza KDRC

W przyszłym roku minimalne pensje wzrosną do poziomu 2600 złotych, a stawka godzinowa wyniesie 17 złotych. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r., przedłożone przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

Płaca minimalna w 2020 roku

Rada Ministrów ustaliła, że w 2020 roku minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosiło 2600 złotych. To 350 złotych więcej, niż wynosi minimalna pensja w bieżącym roku (2250 złotych), co oznacza wzrost o 15,6%.

Ustalona wysokość minimalnego wynagrodzenia jest wyższa niż wcześniejsza propozycja rządu, która zakładała wzrost minimalnej pensji do poziomu 2450 złotych, a stawki godzinowej do 16 złotych.

Biorąc pod uwagę sytuację na rynku pracy i utrzymującą się dobrą koniunkturę gospodarczą, rząd postanowił o ustaleniu płacy minimalnej na jeszcze wyższym poziomie, właśnie 2600 złotych.

Powiązana z wysokością minimalnej pensji stawka godzinowa została ustalona na poziomie minimum 17 złotych.

Polacy chcą i powinni zarabiać więcej. Podniesienie płacy minimalnej do 2600 zł pozytywnie wpłynie na sytuację finansową gospodarstw domowych – powiedziała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożena Borys-Szopa. Licząc od 2015 r. wynagrodzenie minimalne wrośnie o 850 zł. Rozwiązanie to wychodzi naprzeciw oczekiwaniom ok. 1,5 mln pracowników otrzymujących płacę minimalną.

W przyszłym roku płaca minimalna stanowić będzie 49,7% prognozowanego na 2020 rok przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Według Ministerstwa Finansów przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w przyszłym roku wyniesie 5227 zł i będzie o 6% wyższe niż przeciętne pensje (prognozowane przez MF) w 2019 roku.

Poza tym Premier deklarował, że w 2021 r. minimalne wynagrodzenie będzie wynosiło 3000 zł.

Zmiany w płacy minimalnej

W 2020 roku wchodzą także w życie przepisy, które zakładają rozszerzenie katalogu składników wynagrodzenia, które nie są uwzględniane przy obliczaniu wysokości minimalnej pensji. Od stycznia do minimalnej pensji nie będzie już wliczany dodatek za staż pracy.