Pakiet SLIM VAT 2

|
Grupa Doradcza KDRC

Parlament zajmuje się rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo bankowe. Tzw. SLIM VAT 2 to kolejny pakiet uproszczeń, które mają ułatwić rozliczanie podatku od towarów i usług oraz służyć poprawie płynności finansowej firm.

Ważną dla firm zmianą będzie ułatwienie korzystania z mechanizmu podzielonej płatności w VAT (split payment). Przewidziano m.in. wprowadzenie możliwości przekazywania środków między rachunkami VAT w różnych bankach oraz przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku VAT na składki na ubezpieczenie rolników.

Ważną dla firm zmianą będzie ułatwienie korzystania z mechanizmu podzielonej płatności w VAT (split payment).

Ważniejsze rozwiązania pakietu to:

 • pełniejsza neutralność VAT w transakcjach międzynarodowych;
 • umożliwienie rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów, bezpośrednio w deklaracji podatkowej, 
  dokonania korekty, gdyby w pierwotnej deklaracji nie rozliczył prawidłowej wysokości podatku;

 • wydłużenie czasu na skorzystanie z ulgi na złe długi i poszerzenie jej zastosowania;
 • ułatwienie odliczenia VAT na samochody wykorzystywane do działalności gospodarczej poprzez wydłużenie terminu na złożenie informacji o poniesieniu pierwszego wydatku na pojazd;

 • umożliwienie odliczenia VAT po upływie terminu na odliczenie na „bieżąco” – rozszerzenie liczby okresów rozliczeniowych, w który podatnik będzie mógł dokonać odliczenia przez korektę deklaracji;

 • dopuszczenie (opcjonalnie) możliwości składania zgodnego oświadczenia dostawcy i nabywcy o wyborze opodatkowania nieruchomości bezpośrednio w akcie notarialnym;

 • uregulowanie kwestii uwalniania środków przeksięgowanych z zamykanego rachunku VAT na tzw. rachunek techniczny;

 • umożliwienie wydania zgody na uwolnienie środków z rachunku VAT, jeżeli posiadane przez podatnika zaległości podatkowe zostały odroczone lub rozłożone na raty;

 • umożliwienie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku VAT na uregulowanie składki na rzecz KRUS;

 • ułatwienia w fakturowaniu.

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie od 1 października 2021 r., z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obwiązywać w innych terminach.