Opłata recyklingowa 2018

|
Grupa Doradcza KDRC

Przypominamy, że 15 marca 2019 roku upływa termin przekazania opłaty recyklingowej za 2018 rok.

Opłatę recyklingową odprowadzają przedsiębiorcy zajmujący się handlem detalicznym lub hurtowym, którzy wykorzystują lekkie torby z tworzywa sztucznego do pakowania sprzedawanych produktów. 

Opłatę należy wpłacić na specjalnie utworzone w tym celu konto właściwego marszałka województwa (numer rachunku właściwy dla województwa zachodniopomorskiego to: 38 1020 4795 0000 9802 0299 6916).

Nie ma obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej. Dokumenty źródłowe potwierdzające pobranie oraz dotyczące opłaty recyklingowej przedsiębiorca powinien przechowywać jak inne dokumenty księgowe w razie kontroli. Opłata recyklingowa bowiem jest dochodem budżetu państwa i podlega kontroli jak inne zobowiązania podatkowe. 

Kwotę opłaty recyklingowej podlegającą wpłacie na rachunek właściwego marszałka województwa ustala się według następującego wzoru:

liczba sprzedanych toreb x 0,20 zł = kwota opłaty recyklingowej 

Jednocześnie przypominamy, że prowadzący jednostkę handlową ma obowiązek pobrania opłaty recyklingowej od klienta nabywającego torbę. Jeżeli przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlową oferuje lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego bez pobierania od klientów opłaty recyklingowej podlega administracyjnej karze pieniężnej wynoszącej od 500 zł do 20 000 zł.