Odliczenia w PIT za 2021 rok

|
Grupa Doradcza KDRC

Wypełniając zeznanie roczne PIT za 2021 rok – o ile ustawodawca do tego czasu nie wprowadzi zmian – podatnicy będą mogli skorzystać z rozmaitych ulg w postaci odliczeń od dochodu do opodatkowania, jak też odliczeń od wyliczonego podatku.

ODLICZENIA OD DOCHODU

Za 2021 r. podatnik będzie mógł odliczyć od dochodu do opodatkowania:

ODLICZENIA OD PODATKU

Podatek obliczony według skali podatkowej będzie można pomniejszyć o:

Ponadto można skorzystać z niektórych nieobowiązujących już odliczeń od podatku, tylko na zasadzie praw nabytych. Poza tym maksymalnie 1% podatku należnego można przeznaczyć w zeznaniu rocznym na wpłatę na rzecz organizacji pożytku publicznego. Odliczenia są możliwe tylko przy spełnieniu ustawowych warunków!