Obniżka kosztów pracy – propozycje zmian w PIT

|
Grupa Doradcza KDRC

Ulga w PIT dla młodych pracowników (do ukończenia 26. roku życia), zwiększenie pracowniczych kosztów uzyskania przychodu oraz obniżenie stawki podatku z 18% do 17% – to rządowe propozycje zmian w PIT. Założenia nowych rozwiązań obniżających koszty pracy przedstawiła minister finansów. Zmiany zaczną obowiązywać od początku 2020 r., a ulga w PIT dla młodych pracowników – już od 1 października 2019 r.

Bez PIT dla młodych

Nowa ulga obejmie osoby, które nie ukończyły 26. roku życia i osiągają przychody z pracy. Według szacunków MF z ulgi skorzysta 1,5 mln młodych pracowników. Z podatku dochodowego od osób fizycznych zwolnione będą przychody do wysokości 42.764 zł w roku podatkowym. Limit będzie obowiązywać niezależnie od liczby etatów lub liczby pracodawców.

Dzięki tej zmianie pracownik otrzymujący np. minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 r. (2.250 zł) zyskarocznie 1.592 zł. Przy zarobkach na poziomie rocznego limitu 42.764 (3.563,67 zł) zysk wyniesie 2.986 zł.

Przepisy te wejdą w życie 1 października 2019 r.i będą mieć zastosowanie do przychodów uzyskanych od tego dnia.

Wyższe koszty uzyskania przychodów

Osoby osiągające przychody z pracy ponoszą również wydatki, tzw. koszty uzyskania przychodów. Ustawa określa je w zryczałtowanej wysokości.

Podwyższone koszty uzyskania przychodów wejdą w życie od 1 stycznia 2020 r. i będą dotyczyć przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r. Po zmianach koszty wzrosną ponad dwukrotnie, np. obecne 1.335 zł (koszty roczne – jednoetatowcy) wzrosną do 3.000 zł.

Nowa ulga obejmie osoby, które nie ukończyły 26. roku życia i osiągają przychody z pracy.

Wyższe koszty uzyskania przychodów to niższy dochód podlegający opodatkowaniu, czyli niższy podatek do zapłaty w rozliczeniu rocznym lub wyższy zwrot podatku.

Niższy PIT

Niższa stawka PIT (17%) będzie dotyczyć wszystkich podatników, którzy rozliczają się według skali podatkowej.

Dzięki obniżeniu o 1 pkt procentowy stawki PIT i przy uwzględnieniu podwyższonych kosztów uzyskania przychodów zysk podatnika wyniesie:

 

Wynagrodzenie miesięczneZysk roczny
  
Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 r.2250 zł472 zł
   
Prognozowane na 2019 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej4765 zł696 zł