Nowy program dla przedsiębiorców otwartych na działalność badawczo-rozwojową

|
Grupa Doradcza KDRC

Przedsiębiorcy, którzy chcą rozbudować działalność badawczorozwojową (B+R) i zatrudniają naukowców, mogą dostać środki, by wysłać ich na staż do zagranicznych jednostek badawczych lub przedsiębiorstw. To wszystko za sprawą programu „TOP100 Innowatorzy Gospodarki”, którego celem jest wsparcie procesu zarządzania badaniami naukowymi oraz komercjalizacją wyników prac B+R.

O przyznanie środków finansowych w ramach „TOP100 Innowatorzy Gospodarki” mogą ubiegać się podmioty, posiadające osobowość prawną i niebędące jednostkami naukowymi, w tym:

  • przedsiębiorstwa, w szczególności posiadające status centrum badawczo-rozwojowego,
  • współpracujące na podstawie umowy albo listu intencyjnego z jednostką naukową lub zagranicznym przedsiębiorcą posiadającym doświadczenie w prowadzeniu działalności badawczo–rozwojowej oraz komercjalizacji jej wyników.

Budżet programu to 15,3 mld zł. Dofinansowanie stażu będzie mógł uzyskać pracownik już od poziomu doktoranta, a jego wysokość może wynieść nawet do 120-350 tys. zł na osobę. Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać dofinansowanie nawet 70 proc. kosztów, a duże – nawet 50 proc. kosztów stażu.

Nabór zgłoszeń prowadzony jest w trybie ciągłym do 31 października 2020 r. lub do wyczerpania środków z programu. Program realizowany jest z Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój.

Więcej informacji:
• na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
• w ogłoszeniu o konkursie.