Nowelizacja ustawy o delegowaniu pracowników

|
Grupa Doradcza KDRC

Nowelizacja ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw wdraża do polskiego porządku prawnego przepisy unijne, które przewidują m.in., że po okresie delegowania pracownik będzie objęty prawem kraju przyjmującego. 

Ustawa o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw implementuje dyrektywę Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE), której celem jest rozwiązanie problemu nieuczciwych praktyk i promowanie zasady, że za tę samą pracę w tym samym miejscu powinno przysługiwać to samo wynagrodzenie, a także zapewnienie uczciwych warunków wynagrodzenia pracownikom delegowanym i równych warunków konkurencji między przedsiębiorstwami delegującymi pracowników a lokalnymi przedsiębiorstwami w kraju przyjmującym. 

Ponadto celem wprowadzanych zmian jest zlikwidowanie barier, które napotyka obecnie Państwowa Inspekcja Pracy w pozyskiwaniu informacji służących realizacji jej ustawowych zadań od organów skarbowych oraz wyłączenie kabotażu spod zastosowania przepisów nowelizacji. Poza tym ustawa zmienia postanowienia dotyczące obliczania kwoty wydatków publicznych na 2021 rok objętych stabilizującą regułą wydatkową.