Nowelizacja PIT

|
Grupa Doradcza KDRC

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw wprowadza usługę polegającą na wypełnianiu zeznania podatkowego przez Krajową Administrację Skarbową (KAS), dzięki czemu podatnik nie będzie musiał składać wniosku.

Z zeznaniem wypełnionym przez KAS podatnik będzie mógł się zapoznać na portalu podatkowym od 15 lutego roku następującego po roku podatkowym do 30 kwietnia. Zeznanie będzie można:

  • zweryfikować i zaakceptować bez zmian, co będzie równoznaczne ze złożeniem przez podatnika rozliczenia rocznego PIT;
  • zmodyfikować lub uzupełnić o dane, których nie posiada KAS i następnie je zaakceptować, co będzie równoznaczne ze złożeniem przez podatnika rozliczenia rocznego PIT;
  • odrzucić i rozliczyć się samodzielnie.