Nowe podatki dla prowadzących sprzedaż od 1 stycznia 2021 r.

|
Grupa Doradcza KDRC

Niektórzy sprzedawcy będą musieli płacić nowe podatki od początku 2021 r. W artykule przedstawiono niektóre.

PODATEK OD SPRZEDAŻY DETALICZNEJ

To podatek, wprowadzony na mocy ustawy uchwalonej 6 lipca 2016 r., którego pobieranie było kilkukrotnie odraczane w związku ze sporem sądowym pomiędzy Polską i Komisją Europejską. 

Podatnikami zobowiązanymi do odprowadzania podatku będą sprzedawcy detaliczni. Przedmiotem opodatkowania będzie przychód ze sprzedaży detalicznej. Obowiązek podatkowy powstawał będzie z chwilą osiągnięcia w danym miesiącu przychodu przekraczającego 17 mln zł i będzie dotyczył przychodu powyżej tej kwoty, osiągniętego od tej chwili do końca miesiąca. Podstawę opodatkowania stanowić będzie osiągnięta w danym miesiącu nadwyżka przychodów ze sprzedaży detalicznej ponad kwotę 17 mln zł. Stawki podatku wyniosą:

 • 0,8% podstawy opodatkowania – w części, w jakiej podstawa opodatkowania nie przekracza kwoty 170 mln zł;
 • 1,4% nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę 170 mln zł – w części, w jakiej podstawa opodatkowania przekracza kwotę 170 mln zł.

PODATEK CUKROWY

Tzw. opłatę cukrową za napoje słodzone zapłacą osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej:

 • sprzedające napoje do punktów sprzedaży detalicznej;
 • prowadzące sprzedaż detaliczną – w przypadku producentów, importerów i podmiotów nabywających napoje w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów;
 • zamawiające, gdy skład napoju stanowi element umowy zawartej przez producenta, dotyczącej produkcji tego napoju dla zamawiającego.

Na każdy litr napoju opłata wyniesie:

 • 0,50 zł opłaty stałej – za zawartość cukrów w ilości
  równej lub mniejszej niż 5 g w 100 ml napoju lub za
  zawartość (w jakiejkolwiek ilości) co najmniej jednej
  substancji słodzącej +
 • 0,05 zł opłaty zmiennej – za każdy gram cukrów
  powyżej 5 g w 100 ml napoju.

Za napoje z dodatkiem kofeiny lub tauryny będzie dodatkowa opłata 0,10 zł w przeliczeniu na litr napoju.

Na napoje z zawartością do 20% soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego oraz będące roztworami węglowodanowo-elektrolitowymi będzie nakładana tylko część zmienna opłaty – 0,05 zł za każdy gram cukru powyżej 5 g w 100 ml napoju. Opłata nie może przekroczyć 1,2 zł w przeliczeniu na 1 litr napoju.

PODATEK OD TZW. MAŁPEK

Od 2021 roku zacznie też obowiązywać opłata od tak zwanych małpek, czyli napojów alkoholowych o objętości mniejszej niż 300 ml. Będą ją płacić przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na hurtowy obrót alkoholem. Staje się ona należna w razie zaopatrywania innego przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy i stacje benzynowe).
Opłata wyniesie 25 zł od litra stuprocentowego alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml.