Niższy VAT na ebooki

|
Grupa Doradcza KDRC

Wydawcy publikacji elektronicznych będą mogli korzystać z preferencyjnych stawek VAT, tak jak w przypadku książek papierowych – ustalili ministrowie finansów wspólnoty.

To jeden z kroków mających prowadzić doulepszeń w zakresie stosowania podatku od wartości dodanej w UE. Oprócz tego, ministrowie przyjęli m.in. przepisy, które mają pomóc w walce z finansowaniem terroryzmu.

Podczas spotkania ministrów finansów UE w Luksemburgu osiągnięto porozumienia w sprawie szeregu kwestii w dziedzinie VAT. Uzgodnione środki obejmują:

  • nowe przepisy mające na celu poprawę bieżącego funkcjonowania obecnego systemu VAT do czasu wdrożenia ogólnej strategii reformy VAT. Te przejściowe rozwiązania powinny obniżyć koszty przestrzegania przepisów i zwiększyć pewność prawa dla przedsiębiorstw. Po opublikowaniu przez Parlament Europejski sprawozdania na ten temat nowe przepisy powinny być stosowane przed 2020 r.;
  • nowy środek umożliwiający państwom członkowskim dostosowanie stawek VAT w odniesieniu do publikacji elektronicznych, opodatkowanych obecnie stawką podstawową w większości państw członkowskich, do korzystniejszego systemu obowiązującego obecnie w odniesieniu do tradycyjnych publikacji drukowanych. Ta decyzja jest ostatnim krokiem w celu zapewnienia, by nierówne traktowanie tych dwóch produktów – papieru i treści cyfrowych – stało się już przeszłością. Porozumienie dobrze wróży nadchodzącym rozmowom na temat ostatniego wniosku Komisji mającego na celu zapewnienie państwom członkowskim większej elastyczności przy ustalaniu stawek VAT według własnego uznania;
  • formalne przyjęcie nowych przepisów w celu wymiany większej ilości informacji i zwiększenia współpracy w zakresie oszustw związanych z VAT między krajowymi organami podatkowymi i organami ścigania. Informacje i dane wywiadowcze dotyczące zorganizowanych grup przestępczych zaangażowanych w najbardziej poważne przypadki oszustw związanych z VAT będą systematycznie udostępniane organom ścigania UE. Lepsza koordynacja dochodzeniowa między samymi państwami członkowskimi oraz organami UE zapewni szybsze i skuteczniejsze wykrywanie i zwalczenie tej szybko rozwijającej się działalności przestępczej.

Oprócz tego, ministrowie oficjalnie przyjęli wzmocnione przepisy dotyczące walki z nielegalnymi przepływami pieniężnymi w UE i z UE, co stanowi kluczowy środek w walce z finansowaniem terroryzmu. W wyniku formalnego przyjęcia nowych przepisów zaostrzone zostaną kontrole środków pieniężnych osób wjeżdżających do UE lub opuszczających jej terytorium z gotówką o wartości 10.000 euro lub większej. Właściwe organy będą też mogły podjąć działania w przypadku kwot niższych niż próg deklaracji wynoszący 10.000 euro, jeżeli istnieją podejrzenia dotyczące działalności przestępczej, a kontrola celna zostanie rozszerzona na środki pieniężne wysyłane w formie paczek pocztowych lub przesyłek towarowych, kart przedpłaconych i cennych towarów, takich jak złoto. Po ratyfikowaniu uzgodnionych przepisów przez Parlament Europejski zostaną one opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wejdą w życie 20 dni później.