Kontrowersyjne zmiany już na biurku Prezydenta

|
Grupa Doradcza KDRC

Nowelizacja dostosowuje m.in. polskie prawo do dyrektyw unijnych, szczególnie klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania. Ustawa implementuje przepisy dyrektywy w zakresie generalnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania poprzez wprowadzenie: preferencyjnego opodatkowania dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej, szczególnych rozwiązań odnoszących się do nabywania przez podmioty gospodarcze pakietów wierzytelności, wprowadzenie alternatywnego sposobu opodatkowania emisji euroobligacji, opodatkowania dochodów z walut wirtualnych, wprowadzenie opodatkowania dochodów z niezrealizowanych zysków.

Ponadto według nowych przepisów, od 1 stycznia 2019 r. informacje o tzw. schematach podatkowych, czyli planach i działaniach mających cechy wskazujące na ryzyko optymalizacji podatkowej będą przekazywane szefowi Krajowej Administracji Skarbowej. W tej kwestii adwokaci, radcowie prawni i doradcy podatkowi apelowali i apelują do podmiotów uczestniczących w procesie legislacyjnym o to, aby nie uchwalać przepisów o obowiązkowym ujawnianiu schematów podatkowych – zobowiązujących adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych do ujawniania schematów biznesowych, które mogą prowadzić do unikania opodatkowania. Zarzucają rządowemu projektowi, że narusza ich tajemnicę zawodową. „Projekt zmian ustawowych poprzez wprowadzenie obowiązku raportowania przez profesjonalnych pełnomocników do Szefa Krajowej Administracji Podatkowej o schematach podatkowych, w sposób bezpośredni godzi i wprost narusza tajemnicę zawodową, która obowiązuje radców prawnych, adwokatów i doradców podatkowych” – czytamy np. liście do posłanek i posłów Sejmu RP. „Obowiązek przekazywania organom podatkowym schematów podatkowych przez radców prawnych, adwokatów i doradców podatkowych umożliwia identyfikację klienta nawet bez podawania jego danych personalnych” – podkreślono w liście.

Jak wskazano, ustawa wprowadza też opodatkowanie dochodów z niezrealizowa- nych zysków (tzw. exit tax). Firma zamierzająca przenieść się za granicę zapłaci 19% wartości, a osoba fizyczna, rozliczająca się według PIT, 3% (gdy nie ustala się wartości podatkowej składnika majątku) lub 19% aktywów finansowych powyżej 4 mln zł.

Nowe przepisy mają na celu uszczelnienie systemu poboru tzw. podatku u źródła – od należności licencyjnych, dywidend i odsetek.

Nowelizacja przewiduje opodatkowanie preferencyjną stawką w wysokości 5% dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej (Intellectual Property Box – IP BOX, Innovation Box). Ma to sprzyjać rozwojowi innowacyjności.

Ponadto w ustawie znalazły się szczególne rozwiązania odnoszące się do nabywaniaprzez podmioty gospodarcze pakietów wierzytelności.

Nowelizacja przewiduje też ulgi dla banków spółdzielczych dokonujących wpłat na system ochrony instytucjonalnej. Wprowadza również alternatywny sposób opodatko-wania emisji euroobligacji.

Określa ponadto zasady opodatkowania dochodów osiąganych z obrotu walutami wirtualnymi. Przychody z obrotu walutami wirtualnymi kwalifikowane będą odpowiednio do przychodów z kapitałów pieniężnych lub zysków kapitałowych. Poniesiona strata z obrotu walutami wirtualnymi nie będzie mogła być odliczona od innych dochodów podatnika, np. ze sprzedaży akcji, czy też z prowadzonej działalności gospodarczej.

Nowe przepisy mają też uprościć prawo podatkowe, m.in. poprzez umożliwienie automatycznej analizy danych pobieranych dzięki raportowaniu cen transferowych, zmniejszenie obowiązków dokumentacyjnych i wydłużenie terminów, np. złożenie informacji o cenach transferowych wydłużono z 3 do 9 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego