Konsultacje ws. opodatkowania zbycia nieruchomości komercyjnych

|
Grupa Doradcza KDRC

MF prowadzi konsultacje w sprawie opodatkowania VAT transakcji zbycia nieruchomości komercyjnych. Potrwają one do 12 października 2018 r.

Doświadczenia ze stosowaniem przez przedsiębiorców przepisów dot. VAT w zakresie obrotu nieruchomościami komercyjnymi wskazują, że regulacje te odbierane są jako skomplikowane.

Uwzględniając postulaty podmiotów, które działają w sektorze nieruchomości komercyjnych, MF rozpoczęło zatem konsultacje podatkowe w sprawie opodatkowania VAT transakcji zbycia nieruchomości komercyjnych. W ten sposób Ministerstwo Finansów zbierze opinie strony społecznej odnośnie kryteriów, które muszą zostać spełnione, aby uznać, że transakcja dot. nieruchomości komercyjnej stanowi zbycie przedsiębiorstwa lub zorgani-zowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) wyłączone z zakresu VAT.