JPK na żądanie

|
Grupa Doradcza KDRC

Ministerstwo Finansów przygotowało odpowiedzi na pytania dotyczące JPK na żądanie, najczęściej zadawane przez podatników.

Czy JPK na żądanie mogę przekazać e-mailem?
Nie. JPK na żądanie nie można przekazać e-mailem.

W jaki sposób można przekazać JPK na żądanie ?
JPK na żądanie: 1. można przekazać korzystając z bezpłatnej aplikacji Klient JPK 2.0 do generowania i wysyłania JPK, 2. można przekazać np. na pendrive, karcie pamięci, płycie CD/DVD lub innym nośniku danych lub za pomocą określonych środków komunikacji elektronicznej. 3. można utworzyć przy pomocy uaktualnianego programu księgowego lub jednej z komercyjnych aplikacji on-line. Jeśli korzystasz już z takiego programu, sprawdź, czy ma on funkcję wysyłki plików JPK lub czy możesz bezpośrednio pobrać z programu dane do aplikacji Klient JPK 2.0. 4. dodatkowo, ale tylko strukturę JPK_FA, można przekazać również za pomocą bezpłatnej aplikacji e-mikrofirma.
 
Czy podatnik, który ma skany papierowych faktur, będzie objęty JPK na żądanie?
Jeśli prowadzi księgi w formie elektronicznej, a jedynie archiwizuje papierowe faktury w postaci skanów, nie będzie musiał generować JPK_FA na żądanie organów podatkowych. Skan faktury papierowej nie jest dowodem księgowym w formie struktury logicznej.
 
Jeśli przedsiębiorca prowadzi księgi elektronicznie i wystawia faktury za pomocą programu do fakturowania, zapisując je w formacie PDF, tzn., że będzie musiał generować JPK na żądanie?
Tak. Tacy podatnicy będą objęci obowiązkiem wystawiania JPK na żądanie.

Jak działa aplikacja e-mikrofirma?
Aplikacja e-mikrofirma pozwala podatnikowi wystawić fakturę, wydrukować ją lub zapisać na komputerze. Umożliwia też sporządzanie zestawienia wszystkich wystawionych faktur w danym okresie. W aplikacji jest możliwość wskazania daty początkowej i końcowej, a więc okresu, za który ma zostać sporządzone zestawienie faktur. Będzie też można wskazać urząd skarbowy, do którego powinien zostać przesłany plik. Aplikacja pozwoli też albo zapisać takie zestawienie i JPK_FA na dysku, albo wysłać plik do urzędu skarbowego.

Czy e-mikrofirma będzie rozszerzana o obrót zagraniczny?
Aplikacja e-mikrofirma przeznaczona była wyłącznie dla osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które nie uczestniczą w obrocie zagranicznym.

Czy trzeba kupować specjalne oprogramowanie do e-fakturowania?
Nie. Nie ma obowiązku wystawiania faktur za pomocą programów komputerowych, dlatego nie ma też konieczności zakupu oprogramowania do e-fakturowania. Chcą jednak skorzystać z korzyści jakie dają faktury w formie elektronicznej w kontaktach z organami podatkowymi, można skorzystać programu e-mikrofima przygotowanego przez Ministerstwo Finansów lub kupić oprogramowanie od producenta lub skorzystać z pomocy biura rachunkowego. Wybór należy do podatnika.

Czy istnieje aplikacja dla podatników wystawiających faktury papierowe lub mają jedynie ich skany, która ułatwi im wygenerowanie JPK_FA na żądanie?
Tak. To bezpłatna aplikacja Ministerstwa Finansów e-mikrofirma, która umożliwia wystawianie, przesyłanie faktur i tworzenia ewidencji fakturowej.

W jaki sposób można przekazać JPK na żądanie?
JPK na żądanie:

  1. można przekazać korzystając z bezpłatnej aplikacji Klient JPK 2.0 do generowania i wysyłania JPK, .
  2. można przekazać np. na pendrive, karcie pamięci, płycie CD/DVD lub innym nośniku danych lub za pomocą określonych środków komunikacji elektronicznej,
  3. można utworzyć przy pomocy uaktualnianego programu księgowego lub jednej z komercyjnych aplikacji on-line. Jeśli korzystasz już z takiego programu, sprawdź, czy ma on funkcję wysyłki plików JPK lub czy możesz bezpośrednio pobrać z programu dane do aplikacji Klient JPK 2.0.
  4. dodatkowo, ale tylko strukturę JPK_FA, można przekazać również za pomocą bezpłatnej aplikacji e-mikrofirma.

Kto przekazuje JPK na żądnie?
Od 1 lipca 2018 r. wszyscy podatnicy, którzy prowadzą księgi podatkowe i wytwarzają dowody księgowe w formie elektronicznej, przekazują struktury JPK na żądanie organów podatkowych w trakcie postępowania podatkowego, czynności sprawdzających, kontroli podatkowej i kontroli celno-skarbowej.
 
Ile czasu będzie miał podatnik na przekazanie JPK na żądanie?
Podatnik będzie miał nie mniej niż 3 dni na udostępnienie żądanych struktur JPK. Dokładny termin zostanie określony w wezwaniu. W uzasadnionych przypadkach (np. duża ilość danych, nieobecność osoby odpowiedzialnej) można zwrócić się do organu podatkowego o wydłużenie terminu wyznaczonego w wezwaniu. Pozwoli to na uniknięcie konsekwencji w razie niedostarczenia żądanych plików w wyznaczonym terminie.

Czy podatnicy, którzy wciąż wystawiają papierowe faktury oraz nie prowadzą żadnych ksiąg podatkowych (np. PKPiR) elektronicznie, poza obowiązkową ewidencją VAT, również będą musieli wytwarzać struktury JPK na żądanie?
Nie. Jeśli podatnik prowadzi księgi podatkowe papierowo, to nie będzie musiał wytwarzać JPK na żądanie organów podatkowych. W takich sytuacjach organy podatkowe podczas kontroli będą żądały jedynie dokumentów papierowych. Struktury JPK na żądanie będą przekazywali podatnicy, którzy już prowadzą księgi podatkowe w formie elektronicznej.

Czy Struktury JPK na żądanie podlegają korekcie?
Nie. Struktury JPK na żądanie nie podlegają korekcie.

 

Źródło: Ministerstwo Finansów