Jakie zmiany czekają pracodawcę od 2019 r.

|
Grupa Doradcza KDRC

Pracodawca powinien wiedzieć, że w 2019 r. informacje o dochodach zatrudnionych przezeń osób fizycznych za 2018 r. musi wysyłać do urzędu skarbowego wyłącznie elektronicznie, informacje PIT-8C, PIT-11, PIT-R do urzędu skarbowego przekazuje do 31 stycznia 2019 r. Na przesłanie informacji pracownikowi ma czas do końca lutego.

Jak złożyć, podpisać i przesłać informacje?

Do urzędu skarbowego pracodawca składa informacje o wypłaconych w 2018 r. wynagrodzeniach wyłącznie elektronicznie na właściwych wzorach formularzy:

 • PIT-8C(9);
 • PIT-11(24);
 • PIT-R(19).

Ma na to czas do 31 stycznia.

Nie zmienia się termin składania rocznej deklaracji PIT-4R(8), PIT-8AR(7) oraz informacji IFT-1/IFT-1R(14) – składa się je do 28 lutego.

Należy złożyć informację na aktualnie obowiązującej wersji formularza. Oznaczenie wersji można znaleźć w prawym dolnym rogu formularza. Formularze można podpisać:

 • podpisem kwalifikowanym – wszystkie formularze;
 • danymi autoryzującymi – formularze: PIT-8C, PIT-11, IFT-1/IFT-1R, PIT-4R, PIT-8AR.

Formularze można przesłać za pomocą:

1.formularza interaktywnego Ministerstwa Finansów

Aby to zrobić, należy:

 • wejść na stronę portalpodatkowy.mf.gov.pl;
 • pobrać odpowiedni formularz z zakładki e-Deklaracje/Formularze; wypełnić formularz;
 • podpisać go podpisem kwalifikowanym albo danymi autoryzującymi; wysłać.

 2. modułu finansowo-księgowego

Przy wykorzystaniu odpowiednich aplikacji (modułów) można wysyłać deklaracje drogą elektroniczną, bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych oraz automatycznie podpisać elektronicznie wszystkie przesyłane deklaracje.

Aby to zrobić, należy :

 • wejść na stronę portalpodatkowy.mf.gov.pl;
 • pobrać właściwą strukturę logiczną z sekcji Struktury dokumentów XML; wypełnić formularz;
 • podpisać go podpisem kwalifikowanym albo danymi autoryzującymi; wysłać dokument ze swojej aplikacji.

3. Uniwersalnej Bramki Dokumentów (UBD)

Aby to zrobić, należy:

 • uruchomić odpowiednią aplikację (moduł) zgodnie ze specyfikacją Wejścia – Wyjścia; wypełnić formularz;
 • podpisać go podpisem kwalifikowanym albo danymi autoryzującymi;
 • wysłać dokument do UBD.

W ten sposób można przesłać jednocześnie do 20 tys. deklaracji.

Pracodawca powinien pobrać i zachować Urzędowe Poświadczenia Odbioru (UPO).

Korekty deklaracji nie można złożyć za pomocą bramki UBD. Trzeba wysłać ją tylko jako pojedynczy dokument do systemu e-Deklaracje.

Jak udzielić pełnomocnictwa?

Jeśli pracodawca nie chce przesyłać informacji osobiście, to może to za niego zrobić jego pełnomocnik.

W tym celu należy wypełnić i dostarczyć do urzędu skarbowego druk UPL-1. Można to zrobić:

 • papierowo – składając go w swoim urzędzie skarbowym;
 • elektronicznie – przekazując go przez ePUAP.

Jedno pełnomocnictwo pozwoli pracodawcy złożyć informację, roczne rozliczenie podatku we wszystkich urzędach skarbowych.

Uniwersalna Bramka Dokumentów – czyli jak wysłać wiele dokumentów jednocześnie

Co to jest UBD?

Dzięki UBD można:

 • przekazać do 20 tys. deklaracji (PIT-11, PIT-8C, PIT-R) jednocześnie. Jeśli przesyła się kilka dokumentów, należy skorzystać ze schematów informacji zbiorczych oznaczonych odpowiednio: PIT-11Z, PIT-8CZ, PIT-RZ;
 • podpisać je podpisem kwalifikowanym, a jeśli składający jest płatnikiem zaliczek na podatek dochodowy i jest osobą fizyczną – także danymi autoryzującymi (to podpis elektroniczny, który zapewnia autentyczność deklaracji i podań opartych na danych autoryzujących);
 • pobierać jedno Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO)

Korekty deklaracji nie można złożyć za pomocą bramki UBD. Można wysłać ją tylko jako pojedynczy dokument do systemu e-Deklaracje.

Bramka UBD

Przejdź do bramki UBD.
Informacje techniczne, które dotyczą działania UBD, można znaleźć w Specyfikacji Wejścia – Wyjścia.

Wersja testowa bramki UBD

Wersja testowa pozwoli na dostosowanie systemu informatycznego zainteresowanego do bramki UBD i korzystanie z tego kanału komunikacji.

Informacje techniczne, które dotyczą działania wersji testowej UBD, można znależć w zakładce e-Deklaracje/Do pobrania.

Przejdź do testowej bramki UBD.

 

Na podst. www.finanse.mf.gov.pl