Jak składać JPK_VAT z deklaracją? 

|
Grupa Doradcza KDRC
Nowy JPK_VAT z deklaracją od 1 października br. mają składać wszyscy podatnicy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT, niezależnie od wielkości. Jak to zrobić? 

Czynny podatnik VAT od 1 października 2020 r. nie będzie już składać oddzielnie podstawowych deklaracji VAT i plików JPK. Obowiązkowy będzie nowy dokument elektroniczny JPK_VAT z deklaracją. Będzie wysyłany do urzędu skarbowego (nie do szefa KAS, jak dotąd), w formacie XML. Za okresy rozliczeniowe od 1 października roku deklaracji VAT-7 i VAT-7K nie można składać inaczej niż przez JPK_VAT. Pozostałe deklaracje należy składać na dotychczasowych zasadach (poza plikiem JPK). 

Będą obowiązywać dwa warianty: 

 • JPK_V7M – dla podatników rozliczających się miesięcznie,
 • JPK_V7K – dla podatników rozliczających się kwartalnie. 

Nowy JPK wysyłasz: 

 • przy rozliczeniu miesięcznym – do 25. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.
 • przy rozliczeniu kwartalnym wypełniasz tylko część ewidencyjną za pierwsze 2 miesiące każdego kwartału. Wysyłasz je do 25. dnia każdego miesiąca 
 • za miesiąc poprzedni. Natomiast po zakończeniu kwartału wypełniasz część ewidencyjną za 3. miesiąc kwartału oraz część deklaracyjną za cały kwartał.

Jeśli 25. dzień miesiąca wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wtedy masz czas do pierwszego dnia roboczego przypadającego po tych dniach. 

JPK_VAT może wysyłać Twój pełnomocnik (np. doradca podatkowy) pod warunkiem, że udzielisz pełnomocnictwa na formularzu UPL-1. 

Żeby przygotować plik JPK_VAT, możesz:

 • skorzystać z bezpłatnego programu e-mikrofirma, który można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Finansów1;
 • skorzystać z bezpłatnego narzędzia Klient JPK 2.0 do generowania i wysyłania JPK_VAT2;
 • utworzyć JPK_VAT przy pomocy uaktualnianego programu księgowego lub jednej z komercyjnych aplikacji on-line. Jeśli korzystasz już z takiego programu, sprawdź, czy ma on funkcję wysyłki plików JPK_VAT lub czy możesz bezpośrednio pobrać z programu dane do aplikacji Klient JPK 2.0.; 
 • skorzystać z e-bramki JPK_VAT, przy użyciu danych autoryzacyjnych3. 

Do podpisania JPK_VAT możesz użyć jednej z 3 metod: 

 • Profilu Zaufanego – bezpłatny podpis elektroniczny, który możesz założyć niemal w każdym urzędzie, jak i za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Do podpisu wystarczy kod autoryzacyjny wysłany na kanał autoryzacji. 
 • kwalifikowanego podpisu elektronicznego – to płatny elektroniczny podpis służący do podpisy- wania dokumentów, który kupujesz u jednego z certyfikowanych dostawców.
 • danych autoryzujących – jest to bezpłatna metoda, w której do autoryzacji służą twoje dane: NIP lub PESEL, imię, nazwisko, data urodzenia i odpowiednia kwota przychodu osiągniętego w 2018 r. (w plikach składanych w 2020 r.). 

1 https://www.jpk-vat.com.pl/e-mikrofirma/
2 https://finanse-arch.mf.gov.pl/web/wp/pp/jpk/aplikacje-do-pobrania
3 https://www.jpk-vat.com.pl/ebramka-jpk_vat-metoda-uproszczona/