Projekt ustawy dot. cyberbezpieczeństwa

|
Grupa Doradcza KDRC

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz projekt o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa ma umożliwić zbudowanie systemu, który zapewni cyberbezpieczeństwo na poziomie krajowym, w tym niezakłócone świadczenie usług kluczowych z punktu widzenia państwa i gospodarki oraz usług cyfrowych – przez osiągnięcie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa systemów informacyjnych służących do świadczenia tych usług. W ramach tej struktury ma także działać system efektywnego reagowania na incydenty (będzie kompletny, transparenty i kompleksowy) zakładający włączenie w ten proces wszystkich zainteresowanych podmiotów.

Podjęte działania mają spowodować, że Polska w sposób bardziej skoordynowany będzie przeciwdziałać zagrożeniom płynącym z cyberprzestrzeni.

Zobacz również: