Od 25 maja trzeba stosować RODO

|
Grupa Doradcza KDRC

Dnia 25 maja 2018 roku we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej zacznie być stosowane Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO).

Nowe przepisy nakładają szereg obowiązków na administratorów danych. Przykładowo RODO przewiduje, że administratorzy danych oraz podmioty przetwarzające mają obowiązek prowadzenia odpowiednio rejestru czynności lub rejestru kategorii czynności. Art. 30 RODO wskazuje ich obligatoryjne składniki, niemniej przepis ten może budzić wątpliwości co do znaczenia poszczególnych użytych w jego treści pojęć oraz sposobu wykonania tego obowiązku.

Za niewypełnianie obowiązków przewidzianych w RODO grożą surowe kary finansowe.

Więcej informacji na stronach GIODO.
Zob. też:
Przewodnik po RODO dla małych i średnich przedsiębiorców