E-dowód

|
Grupa Doradcza KDRC

E-dowód został wdrożony 4 marca 2019 r., tj. zgodnie z ustawą o dowodach osobistych oraz zobowiązaniami wobec Komisji Europejskiej.

E-dowód to wielofunkcyjny dokument z warstwą elektroniczną. Ma stanowić bezpiecznym narzędzie do komunikacji obywatela z administracją, służbą zdrowia i podmiotami komercyjnymi.

Nowy dowód jest zewnętrznie podobny do obecnego, wewnątrz jednak znajduje się chip, w którego pamięci znajdują się m.in. dane identyfikacyjne umieszczone w warstwie graficznej, w tym zdjęcie biometryczne.

Wnioski o wydanie nowego dowodu osobistego z warstwą elektroniczną można składać od 4 marca 2019 r. Dotyczy to przede wszystkim osób, których dowody straciły ważność, lub przypadków zniszczenia czy utraty dokumentu. Proces wymiany dowodów będzie rozłożony na 10 lat i potrwa do 2029 r.